Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Gıda, Beslenme ve sağlık ilişkisi, Fonksiyonel gıda ve nutrasötik tanımı, güvenilirliği, yasal düzenlemeleri ve gıda pazarındaki yeri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlkay Koca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wildman, REC., 2017. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods Second Edition. CRC Press Taylor ve Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fonksiyonel gıdanın tanımı ve sınıflandırılması, nütrosatiklerin tanımı ile bunların güvenilirliği, yasal düzenlemeleri ve gıda pazarındaki yeri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 13 13
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyonel gıda ürünlerinin tanımı, sınıflandırılması, tarihçesi, dünya pazarındaki yeri 1. hafta.docx
2 Prebiyotik ve probiyotikler ve sağlık üzerine etkileri 2. hafta.docx
3 Fitoesterojenler 3. hafta.docx
4 Antioksidanlar ve sağlık üzerine etkisi 4. hafta.docx
5 Çoklu doymamış yağ asitleri ve sağlık 5. hafta.docx
6 C vitamini 6. hafta.docx
7 Terpenoidler : sınıflandırılması ve sağlık üzerine etkileri 7. hafta.docx
8 Arasınav
9 Fenolik bileşikler: sınıflandırılması ve sağlık üzerine etkileri 9. hafta.docx
10 Biyoaktif karbohidratlar, sınıflandırılması ve sağlık üzerine etkileri 10. hafta.docx
11 Glikosinolatlar 11. hafta.docx
12 Lignanlar 12. hafta.docx
13 E vitamini 13. hafta.docx
14 Fonksiyonel gıda üretim teknikleri 14.hafta.docx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286473 Fonksiyonel gıdaların tanımını ve türlerini öğrenirler
2 1286474 Nutrasötikler tanımı ve çeşidini öğrenirler
3 1286475 Nutrasötiklerin fonksiyonel özelliklerini öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1
2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1
3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek