Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB452 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi (TS 11) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Sütte meydana gelen fermentasyonlar, Fermente süt ürünleri teknolojisi ve genel kalite kontrolleri dahilinde tüm bilgileri vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Temiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen,C. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Temel Bilgiler, Teknoloji, Kalite Kontrolü. 364 s.. Üçüncü, M. 2013. Süt ve Mamülleri Teknolojisi. Sidas Yayınları. 590s. •Üçüncü, M. 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran, meyveli yoğurt, kımız, kefir üretim teknolojisi. fermente süt ürünlerinin ambalajlanması ve depolanması, fermente süt ürünlerinde genel kalite kontrolleri. Ürünlerdeki bazı hatalar, nedenleri ve bu hataları önleme çareleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 7 14
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 12 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fermente süt ürünlerinin tarihçesi ve sınıflandırılması 1. hafta.pptx
2 Yoğurt üretim teknolojisi (hammadde sütün nitelikleri, klarifikasyon, kuru madde ve yağ standardizasyonu) 2. hafta.pptx
3 Yoğurt üretim teknolojisi (yoğurt üretiminde kullanılan katkı maddeleri, homojenizasyon, ısıl işlem ) 3. hafta.pptx
4 Yoğurt üretim teknolojisi (yoğurt bakterilerinin karakteristikleri, inokülasyon ve inkübasyon aşamaları) 4. hafta.pptx
5 Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler 5. hafta.pptx
6 Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler 6. hafta.pptx
7 Yoğurt üretim teknolojisi 7. hafta.pptx
8 Arasınav
9 Ayran üretim teknolojisi 9. hafta (2).pptx
10 Meyveli yoğurt üretim teknolojisi 10. hafta (2).pptx
11 Kefir üretim teknolojisi 11. hafta (2).pptx
12 Kımız üretim teknolojisi 12. hafta (2).pptx
13 Fermente süt ürünlerinin ambalajlanması ve depolanması 13. hafta (2).pptx
14 Fermente ürünlerde hatalar ve önleme yöntemleri 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506112 Fermente süt teknolojisi konusunda bilgi alt yapısına sahip olmak
2 1506113 Süte uygulanan ısıl işlemlerin düzeyi ve öneminin anlaşılması
3 1506114 Fermente süt ürünlerinin beslenme ve sağlık açısından önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek