Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB454 Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon (TS 11) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders, gıda üretimi, satışı ve sunumu yapan işletmelerde hijyen ve sanitasyonu etkileyen faktörleri bilen, üretim prosesine ve üretilen ürüne uygun farklı temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini seçebilen, uygulanan hijyen ve sanitasyon programının başarısını ölçerek gerekli çıkarımları yapabilen ve düzeltici faaliyetleri planlayabilen yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet Hilmi Çon

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkdoğan, O. 1989. Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları No: 869, İstanbul. Erol, İ. 2007. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, Ankara Erol, İ. 2007. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, Ankara Kayaardı, S. 2010. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, 4. Baskı Sidas, İzmir Bulduk, S. 2010. Gıda ve Personel Hijyeni, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hijyen ve sanitasyonun tanımı, gıda endüstrisindeki önemi; Gıdalarda kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi; Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları; Personel hijyeni; Alet-ekipman hijyeni, Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar; Gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyonu; Böcekler, kemiriciler ve bunlarla mücadele; Hijyen ve sanitasyon ile ilgili yasal düzenlemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hijyen ve sanitasyonun tanımı, gıda endüstrisindeki önemi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve çalışma kurallarının tanıtılması Ders 1. Giriş, Hijyen ve Sanitasyon.pdf
2 Gıdaların biyolojik kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi Mikrobiyolojik analiz için besiyeri hazırlanması Ders 2 Biyolojik bulaşma kaynakları.pdf
3 Gıdaların fiziksel ve kimyasal kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi Çalışanların ellerinden ekim yapma Ders 3-4 Fiziksel ve Kimyasal bulaşanlar.pdf
4 Gıda kontaminantlarının sağlık riskleri Çalışanların elbiselerinden ekim yapma Ders 3-4 Fiziksel ve Kimyasal bulaşanlar.pdf
5 Temizlik ve temizlik maddeleri Kritik kontrol noktalarından mikrobiyolojik örnek alma yöntemleri Ders 5 Temizlik ve deterjanlar.pdf
6 Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar Kritik kontrol noktalarının mikrobiyolojik kontrolu Ders 6-7-8 Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar.pdf
7 Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları İşletme havasından örnekleme ve ekim yapma Ders 6-7-8 Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar.pdf
8 Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları Laboratuvar tezgahından örnekleme ve ekim yapma Ders 6-7-8 Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar.pdf
9 Ara Sınav Dezenfektanların etkinliğinin ölçülmesi
10 Personel hijyeni Dezenfektanların etkinliğinin ölçülmesi Ders 10 Personel hijyeni.pdf
11 Alet-ekipman hijyeni Antibiyotiklerin etkinliğinin belirlenmesi Ders 11 Alet Ekipman hijyeni.pdf
12 Gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyonu Temizlik maddelerinin antimikrobiyal etkinliğinin ölçülmesi Ders 12 Hava ve suyun özellikleri ve hijyeni.pdf
13 Böcekler, kemiriciler ve bunlarla mücadele Gıdalarda antibiyotik varlığının belirlenmesi Ders 13 Böcekler Kemirgenler ve Bunlarla Mücadele Yöntemleri.pdf
14 Hijyen ve sanitasyon ile ilgili yasal düzenlemeler Laboratuvar sınavı Ders 14 Hijyen ve Sanitasyon ile İlgili Yasalar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110654 Gıda işletmelerinde uygulanan hijyen ve sanitasyon işlemi ile ilgili temel kavram ve gıda endüstrisi için gerekliliğini kavrama
2 1110655 Mikrobiyolojik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulaşmalar, etmenleri ve neden oldukları sağlık riskleri hakkında bilgi sahibi olma
3 1110656 Üretim prosesine uygun temizlik ve dezenfeksiyon yöntemini seçebilme, uygulanan hijyen ve sanitasyon programının etkinliğini belirleyebilme ve ilgili mevzuatları öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 2 1
3 4 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek