Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB456 Asitli Fermente Gıdalar Teknolojisi(TS 11) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Sirke ve turşu üretim teknikleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2020. Asitli Fermente Gıdalar Teknolojisi. Ders Notu Aktan,N., Kalkan,H., 1998. “Sirke Teknolojisi”. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. Aktan,N., Kalkan, H., Yücel, U., 2003. “Turşu Teknolojisi”. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Yayınları, III Baskı, No:23, Bornova, İzmir. Hutkins, R.W.,2006. “Microbiology and Technology of Fermented Foods”. Blackwell Bublishing, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sirke üretim teknikleri, sirkede kalite kriterleri, sofralık zeytinin tanımı ve zeytin çeşitleri, zeytin üretiminde laktik asit fermentasyonu, sofralık zeytin üretim teknolojileri,zeytinlerde görülen bozulmalar, turşu üretiminde kullanılan hammaddeler ile yardımcı maddeler, turşu fermentasyonu ve üretim teknolojileri, turşularda görülen bozulmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 1. Giriş.pdf
2 Sirke üretim teknikleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 2. Sirke üretim teknikleri.pdf
3 Sirkede kalite kriterleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 3. Sirkede kalite kriterleri.pdf
4 Sofralık zeytinin tanımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 4. Sofralık zeytinin tanımı.pdf
5 Zeytin çeşitleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 5. Zeytin çeşitleri.pdf
6 Zeytin üretiminde laktik asit fermentasyonu Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 6. Zeytin üretiminde laktik asit fermentasyonu.pdf
7 Sofralık zeytin üretim teknolojileri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 7. Sofralık zeytin üretim teknolojileri.pdf
8 Ara sınav
9 Zeytinlerde görülen bozulmalar Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 9. Zeytinlerde görülen bozulmalar.pdf
10 Turşu üretiminde kullanılan hammaddeler Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 10.Turşu üretiminde kullanılan hammaddeler.pdf
11 Turşu üretiminde kullanılan hammaddeler Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 11.Turşu üretiminde kullanılan hammaddeler.pdf
12 Turşu fermentasyonu Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 12. Turşu fermentasyonu.pdf
13 Turşu üretim teknolojileri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 13. Turşu üretim teknolojileri.pdf
14 Turşularda görülen bozulmalar Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 14. Turşularda görülen bozulmalar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295508 Asit fermentasyonlarını tanımak
2 1295509 Sirke üretim tekniklerini öğrenmek
3 1295510 Zeytin üretim tekniklerini öğrenmek
4 1295511 Turşu üretim tekniklerini öğrenmek
5 1295512 Asitli gıdalarda görülen bozulmaları öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek