Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB462 Gıda Mühendisliğinde Ürün Geliştirme (TS 12) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici eğilimleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Münir ANIL

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notlarım

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Gıda endüstrisinde yeni ürün geliştirme fikirlerinin değerlendirilmesi, ürün özellikleri, duyusal değerlendirme teknikleri, yeni ürün konseptleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi, prototip ürünün belirlenmesi ve tasarımı, ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi, formülasyon, ingredientler ve fonksiyonel özellikleri, reçete optimizasyonu, mevcut ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi, tüketici kabul testleri, pazarlama stratejileri, son ürünün raf ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti, ambalaj seçimi ve etiket tasarımı, piyasaya sunumu ve dağıtımı, mevcut ürünlerin fonksiyonel hale getirebilme imkanları kapsamında çeşitli şekillerde zenginleştirme çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 26 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni ürün nedir? - -
2 Yeni ürün geliştirme nedenleri - -
3 Ürün geliştirme öncesi faaliyetler - -
4 Yeni ürün yöneticileri - -
5 Ürün geliştirmeye yönelik analizler - -
6 Ürün geliştirme aşamaları - -
7 İşletme içi fikir kaynakları - -
8 Ara sınav - -
9 Yeni ürünün pazara sunulması - -
10 Yeni ürün geliştirmede başarı faktörleri - -
11 Yeni ürünlerde başarısızlık nedenleri - -
12 İnovasyon - -
13 Araştırma geliştirme (ARGE) - -
14 Tersine mühendislik - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508151 Yeni ürün geliştirmenin önemi hakkında bilgiler verilecektir.
2 1508147 Yeni ürün geliştirme stratejilerini öğreneceklerdir.
3 1508148 Ürün özellikleri ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgiler verilecektir.
4 1508149 Yeni ürün geliştirmede başarısızlık nedenleri anlatılacaktır.
5 1508150 İnovasyon hakkında bilgiler kavratılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 5 5
3 4 5
4 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek