Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB413 Tahıl Teknolojisi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tahıl taneleri ve tahılların kimyasal kompozisyonları ile ilgili temel bilgileri öğretmek ve tahılların gıda endüstrisinde değerli son ürünlerde kullanılabilme potansiyellerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Münir ANIL

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elgün, A., Ertugay, Z. 2002. Tahıl İşleme Teknolojisi (Dördüncü Baskı), Atatürk Üniversitesi Yayınları No:718, A.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Dünyada ekonomik önemi olan tahıllar, tahılların tane yapısı, tahılların kimyasal kompozisyonları, buğdayın anotomik yapısı ve sınıflandırılması, mısırın tane yapısı, buğday gluteni ve diğer tahıl proteinleri, nişasta ve bazı fizikokimyasal özellikleri, nişastanın sulu ortamda ısıtılması, modifiye tahıl nişastaları, tahılların minör bileşenleri (enzimler, vitaminler ve mineraller, lipidler), ekmek üretim teknolojisi, makarna üretim teknolojisi, bisküvi üretim teknolojisi, bulgur üretim teknolojisi, kahvaltılık tahıl ve çerez gıdalar üretim teknolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 29 29
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
47 Laboratuvar Sınavı 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahılın önemi - - Tahılın Önemi.pptx
2 Tahıl tanesinin yapısı - - Tahıl tanesinin yapısı.pptx
3 Tahılların depolanması - - Tahılların depolanması.pptx
4 Buğdayda kalite takdiri - - Buğdayda kalite takdiri.pptx
5 Un değirmenciliği, buğdayın temizlenmesi, tavlanması - - Un değirmenciliği, buğdayın temizlenmesi, tavlanması.pptx
6 Buğdayın öğütülmesi - - Buğdayın öğütülmesi.pptx
7 Ekmek yapım teknolojisi - - Ekmek yapım teknolojisi.pptx
8 Ara sınav - - Ara sınav.pptx
9 Bazı ekmek tipleri - - Bazı ekmek tipleri.pptx
10 Ekmek hata ve hastalıkları - - Ekmek hata ve hastalıkları.pptx
11 Makarna yapım teknolojisi - - Makarna yapım teknolojisi.pptx
12 Bulgur yapım teknolojisi - - Bulgur yapım teknolojisi.pptx
13 Bisküvi yapım teknolojisi - - Bisküvi yapım teknolojisi.pptx
14 Kek yapım teknolojisi - - Kek yapım teknolojisi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508142 Tahılların kimyasal kompozisyonlarını öğretilecektir.
2 1508143 Tahıl işleme teknolojisi ile ilgili bazı bilgiler verilecektir.
3 1508144 Ekmek gibi mayalı fırın ürünlerinin işleme teknolojisi gösterilecektir.
4 1508145 Bisküvi, kek, gofret gibi yumuşak buğday teknolojisi ürünlerinin üretim prosesleri anlatılacaktır.
5 1508146 Makarna, bulgur gibi yumuşak buğday teknolojisi ürünlerinin üretim prosesleri anlatılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek