Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Sanatın ve tasarımın eski ve yeni kapsamlarında terminolojik yeterlikler ve içerikler konusunda detaylı inceleme sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER Prof.Dr.Ali TOMAK, Dr.Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Antoon van Breambussche, Thinking Art, Springer 2009. • James A.V. Hoffernan, Cultivating Pictury, Bangler University Press, Texax 2006. • W. Staenley Toft-James W. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York 2000. • Ananta Ch. Sukla, Art and Experience, Praeger, Wetsport-London 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat ve Tasarım Terminolojisi dersi, sanat ve tasarım alanında geleneksel ve çağdaş literatürel bilgilerin kavramsal ve terminolojik analizleri için yeterlikler sağlamak amacındadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terim, kavram ve olguyu çözümlemek
2 Terim ile terminoloji arasındaki farklar
3 Terminolojik analizde yöntem geliştirmek
4 Etimolojik çözümleme
5 Epistemolojik çözümleme
6 Semantik çözümleme
7 Sanat kavram ve terimleri sözlükleri
8 Tasarım kavram ve terimleri sözlükleri
9 Ara sınav
10 Sanat ve tasarımda yeni kavram ve yönsemeler
11 Yeni tasarım ekolojileri ve kavramları
12 Yeni sanat ekolojileri ve kavramları
13 Sanat ve tasarım kültürü kavramları
14 Sanat ve tasarım olgularında yeni yönsemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310354 Teri ve terminoloji arasındaki farkı kavrar
2 1310355 Sanat ve tasarım alanında bir terimin etimolojik, epistemolojik ve semantik analizini yapabilir
3 1310356 Sanat ve tasarımda yeni kavram ve terimleri kavrayabilir
4 1310357 Çağdaş sanata ve tasarıma ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilir
5 1310358 Sanatsal ve tasarımsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek