Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye Seramik-cam bölümünün ilk atelye dersi içinde seramik ve cam materyal bilgilerinin öğrenciye kazandırılması, malzeme ve malzemeye ilişkin teknik farklılıkların irdelenmesi, belli kategorizasyonlar ve uygulama yönelimleri üzerinde durulması öğretilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Fidan Tonza

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Thamen ve Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarımlar doğrultusunda seramik-cam malzemeyi tanıma ve eser oluşturma pratikleri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme bilgisi-dersin tanımı ve uygulama yöntemlerinin incelenmesi Araştırma, inceleme
2 Seramik-Cam hakkında teknik bilgi ve örnekleri bu kapsamda inceleme, Konu seçimleri ve tasarımların belirlenmesi Araştırma, inceleme
3 Tasarım ve eskizlerin değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
4 Tasarım ve eskizlerin değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
5 Teknik çözümleme ve Uygulama süreci Araştırma, inceleme, Uygulama
6 Teknik çözümleme ve Uygulama süreci Araştırma, inceleme, Uygulama
7 Şekillendirmeye yönelik uygulama kontrolü Araştırma, inceleme, Uygulama
8 Teknik çözümleme ve Uygulama süreci Araştırma, inceleme, Uygulama
9 I. Ara Sınav Araştırma, inceleme
10 Kurutma, Fırınlama aşamaları uygulama
11 Kurutma, Fırınlama aşamaları Araştırma, inceleme
12 Kurutma, Fırınlama aşamaları uygulama
13 Dönem içi çalışmaların bireysel veya grup çalışmaları değerlendirmeleri, dosya teslimleri sergi sunum teknikleri
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi sergi sunum teknikleri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274684 Seramik-cam Malzemeye ilişkin teknik bilgi ve beceri kazanır.
2 1274685 Üç boyutlu tasarım becerileri edinir.
3 1274686 Şekillendirme ve teknik konulara dair oluşabilecek sorunlara çözüm ve öneri geliştirir.
4 1274687 Malzeme bilgisi edinir.
5 1274688 Bireysel ve grup çalışma becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 1 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5
2 3 2 4 2 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4
3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3
4 4 4 3 4 4 2 5 2 3 4 5 3 3 4
5 3 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek