Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Çizim ve perspektif derslerinin ardından alana özgü teknik çizim kuralları ve yöntemleri konusunda beceri kazandırmak; ölçekli ve serbest olarak dijital ve analog görselleştirme becerisini vermek; görsel sunumlar üzerinden anlatabilme yetkinliğini kazandırmak. Mezuniyet Proje Tasarım ve Uygulama projelerini destekleyecek iki ve üç boyutlu temel teknik çizim becerileri ve analog, dijital görsel anlatım dillerine yatkınlığı vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara. 3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul. 4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York. 5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

teknik bilginin, uygulamalı alıştırmaların ve analize yönelik grup çalışmalarının hazırlık olarak yapıldığı bu ders, dönem boyunca birbirini pekiştirecek şekilde kurgulanmış teknik yöntemlere dayalı projeleri içerir. Seramik Cam disiplinin içerdiği çeşitli temsil dillerini farklı ölçeklerde, bağlamlarda ve amaçlara yönelik kullanmayı gerektirecek projeler ele alınır. Aksonometrik ve teknik perspektif çizimleri, gözlem ve tasarım üzerinden eskiz perspektif çalışmaları, dijital ve analog yöntemlerle görselleştirme gibi becerileri içerir. Öğrencilerin projelerine ilişkin çizim temel teknik bilgi ve becerileri değerlendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 4 13 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aksonometrik Çizim Teknikleri, Görselleştirmeye Giriş Grup ve bireysel çalışma 1. hafta.pdf
DERS NOTU.pdf
2 Analog Görselleştirme Teknikleri 2. hafta.pdf
3 Temel geometrik çizimler 3. hafta.pdf
4 Tasar, Tasarı, Tasarım Kavramları 4. hafta.pdf
5 Örnek problem çözümleri 5. hafta.pdf
6 Dijital Görselleştirme Teknikleri 6. hafta.pdf
7 Teknik Perspektif 7.hafta.pdf
8 Ölçülendirme: temel kavramlar, ölçülendirme elemanlar, ölçü çeşitleri, ölçülendirme yöntemleri 8. hafta.pdf
9 Ara Sınav arasınav
10 Örnek problem çözümleri 10.hafta.pdf
11 Proje Sunum 11.hafta.pdf
12 Proje Uygulama 12.hafta.pdf
13 Proje Uygulama 13. hafta.pdf
14 Proje Teslim proje 1.pdf
proje 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294624 Projelerinin gerektirdiği çeşitli analog temsil araçları ve anlatım tekniklerini kullanma konusunda beceri sahibi olmak
2 1294625 Proje hazırlama ve okuma becerisi kazanmak
3 1294626 Modelleme tekniklerini kullanma becerisini kazanmak
4 1294627 Teknik çizim standartlarını öğrenmek
5 1294628 Çeşitli çizim ve anlatım tekniklerini kullanarak görsel sunum hazırlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4
3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4
5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek