Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS224 Görsel Algi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerde ulusal ve evrensel boyutta sanat ve kültür sorunlarına ilişkin ilgiyi yoğunlaştırmak, özellikle görsel alanda çevrelerinde olup bitenlere karşı açık, duyarlı, bilgili, hoşgörülü, çok yönlü ve çeşitli ilişkileri kurabilen, çağdaş yaklaşımlarla sanatı izleyebilen bilinçlilik yaratmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”-Adem GENÇ- Ahmet SİPAHİOĞLU 2)Sanat ve Eğitim-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi-Eğitimle İlişkiler-İnci SAN 3)Sanatı Görmek-Bates LOWRY 4)Sanatta Devrim-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLU 5)Renk ve Resimde Kullanımı-Nuri TEMİZSOYLU Rowe, A.J., (2007). Yaratıcı Zeka. Prestij Yayınları. Robinson, K., (2003).Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak. Kitap Yayınevi. De Bono, E., (2007). Kendine Düşünmeyi Öğret. Remzi Kitabevi. Rouquette, M.L., (2007).Yaratıcılık. Dost Yayınları. Adler, H., (2004). Yaratıcı Zeka. Hayat Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi. Biyolojik-Optik algılama. Işığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık. Algılamada çevrenin etkileri. Deneyimler - gereksinimler – ön yargılar. Algılamanın yöntemleri ve çeşitliliği. Algılamada önemli faktörler. Algısal kavramlar. Yaratıcılık ve Sanatta Yaratıcılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel imgelerle algılama Konu hakkında ön araştırma 1 hafta (1).pdf
2 Algılamada etkili olan faktörler Konu hakkında ön araştırma
3 İnsan gözü ve beyninin fizyolojik yapısı Konu hakkında ön araştırma
4 Görsel algının ardındaki bilişsel - psikolojik süreçlerİçgüdü – izleme – örnek alma davranışları Konu hakkında ön araştırma
5 Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme Konu hakkında ön araştırma
6 Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık Konu hakkında ön araştırma
7 Denge ve niçin denge Konu hakkında ön araştırma
8 Yaratıcılık ve tanımı Konu hakkında ön araştırma
9 Ara Sınav
10 Yaratıcı kişilik özellikleri – engeller, Yaratıcı zekâ – yaratıcı eğitim Konu hakkında ön araştırma
11 Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar, Estetik duyarlılık ve algısal farkındalık Konu hakkında ön araştırma
12 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler, Mecaz ve sanatta mecaz Konu hakkında ön araştırma
13 Teknolojik gelişmeler paralelliğinde değişen görsel algı boyutlarının yaratım süreçlerine etkisi Konu hakkında ön araştırma
14 Özne nesne diyalektiğinde uyaran ve uyarıcıya verilen reaksiyon Konu hakkında ön araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309475 Görsel algi mekanizmasının ardındaki fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçleri bilir.
2 1309476 Görsel algı ve yaratım süreçlerine etki dedin faktörleri bilir.
3 1309477 Özne nesne diyalektiği ile gerçekleşen süreçlerin görsel algı ve yaratım süreçlerine etkisini çözümler.
4 1309478 Sosyal, kültürel ve çevresel değişkenlerin algi süreçlerine, algıya ve anlamlandırmaya nasıl etki ettiğini anlar.
5 1309479 İzleyicinin yaratım süreciyle oluşan sanat eserine ve görsel olguya nasıl reaksiyon verildiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4
4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4
5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek