Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS236 Ürün Estetiği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünyanın tümüyle tecimsel bir pazar haline geldiği andan itibaren nesnelerin ve şeylerin birbirine karıştığı, kabaca modernitenin mirası sayılabilecek, dağınık, belirsiz bir estetik kavrayışı doğdu. Bu arada, maddi gündelik yaşantıyı inşa eden bildik nesneler de edebiyattan sinemaya, mimariden fotoğrafa kadar farklı sanat disiplinlerinin ayırıcı vurgularıyla işlev, anlam ve boyut değiştirdi. Bu derste, sandalyeden masaya, pencereden kapıya dek birçok nesne, maddi varoluşlarının ötesine geçen bir referans ağı içinde yeniden çözümleniyor.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üy. Sadık ŞENER, Dr.Öğr. Üy. Erkan LİKOS, Dr.Öğr. Üy. Deniz EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ernesto L. Francalanci, Çeviren. Durdu Kundakçı, NESNELERİN ESTETİĞİ , Dost Kitabevi, ISBN 978-975-298-472-1. 2. Herbert Marcuse, Çeviren.Aziz Yardımlı, Estetik Boyut Herbert Marcuse İdea Yayınevi,ISBN: 9789753970549

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Estetik bilimi, kuram ve kavramları, kavramsal sorunlar, estetik doktrinler, sanat ve estetik, teknoloji ve estetik ile ilgili çalışmalar dersin kapsamında yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı
2 Sanat nedir?
3 Estetik nedir?
4 Estetik disiplinin tarihi
5 Estetik disiplinin tarihi
6 Estetik disiplinin tarihi
7 Estetik disiplinin tarihi
8 Sanat ve estetik ilişkisi
9 Ara Sınav
10 Sanat ve estetik ilişkisi
11 Estetik ve teknoloji ilişkisi
12 Estetik ve teknoloji ilişkisi
13 Estetik ve teknoloji ilişkisi
14 Ders değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309867 Estetik disiplini hakkında çıkarım yapar.
2 1309870 Güzel sanatlar sistemini yorumlar.
3 1309873 Estetik kuramlarını tasarımla ilişkilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek