Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS238 Tasarım İletişimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile, 1. Öğrencilerin genel kültür ve estetik duygularını geliştirmek, 2. Görmek ve bakmak fiillerini bilinçli olarak öğretmek, 3. Tarihsel süreçteki görüntüleme yöntemlerini kavratmak, 4. Yeni görsel kurgular ve plastik değer araştırmaları yapma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Bridgman, B., George, Bridgman’s Life Drawing, Dover Publication, Inc, New York, 1978. • Faulkner, R ve Ziegfeld, E., Art Today, Holt, Rinehart and Winstonm, Inc, New York, 1969. • Gallwitz, Klaus, Picasso at 90, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1975. • Knopf, Alfred A. (ed.), The Nelson A.Rockefeller Collection, Masterpieces pf Primitive Art, New York, 1978. • Kolektif, The Art Book, Phaidon Press Lim., Singapore, 1996. • Kolektif, The Book of Art, (2 cilt), Grolier, New York, 1976. • Lucie-Smith, Edward, Art Today, William Morrow and Company, Inc, New York, 1989. • SzunyoghyA.veGyörgyF.,AnatomyDrawingSchool,Könemann,Köln,1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görme kavramı. Göz nesne ilişkisi. Doğru görme ve nesne ilişkisi. Görüntü oluşturma yöntemleri. Tarihsel süreçte görüntüleme yöntemleri. Işık ve optik görme. Görsel analizler. Nesnenin parçalanması. Parçalanan biçim ilişkileri ve soyutlamalar. Yeni görsel kurgular ve plastik değerler ağırlıklı araştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş. Temel kavramların tanıtılması.
2 Görme kavramı, büst çalışması.
3 kinci haftaya devam.
4 Göz nesne ilişkisi, tors çalışması.
5 Dördüncü haftaya devam.
6 Çizgi ve biçim oluşturma yöntemleri.
7 Modle ışık ve optik görme.
8 Nesnenin parçalanması.
9 Ara sınav.
10 Parçalanan biçim ilişkileri.
11 Soyutlama ve soyut kavramı.
12 Renk nedir? Nasıl kompoze edilir? Biçim renk ilişkileri.
13 Yeni görsel kurgular ve malzemeler.
14 Yapıt analizleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309926 Gördüğünü tasarlama ve çizebilme, kompoze edebilme becerisine sahip olurlar.
2 1309927 Sanatsal ürünlere bakış ve yorumlama becerisi kazanırlar.
3 1309928 Görme, analiz ve sentez yapıp yorumlarını görsel bir anlatıma dönüştürme bilgisine sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek