Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik şekillendirme tekniklerinden biri olan kalıp yönteminin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi, alçı ile model ve kalıp hazırlama yöntemlerinin bilinmesi, seramik ürünün teknik çiziminin yapılması ve fırında cam şekillendirme teknikleri için kullanılan kalıpların bilgi ve becerisini kazanma amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUNDUL, Müçteba (2013) Endüstriyel Seramikte Alçı ve Çamur Şekillendirme Yöntemler, Biltur Basım yayın ve Dağıtım Merkezi. FRITH, Donald E (1998)Mold Making For Ceramics, Krause Publications MARTIN, Andrew (2007)The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting , Lark Books

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik şekillendirme yöntemlerinin bileşenleri üzerinden; tasarım ve model oluşturma, kalıp çeşitleri ve aşamaları, pim çeşitleri, Alçı plakalardan geometrik biçimlerin şekillendirilmesi, cam tasarımlar için kalıp hazırlanması ve özgün tasarımların yaratılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alçı şekillendirme atölyesi, aletler ve makinaların tanıtımı Projelerin ilanı ve gerekli malzemelerin temin edilmesi üzerine bilgi
2 1.Proje tasarımlarının eskizlerinin değerlendirilmesi
3 Oluşturulan seramik tasarımların modelinin yapımı, Şekillendirilen modellerin kalıp almaya hazırlanması
4 Modeli yapılan formların kalıp parçalarının yapımı
5 Kalıpların kurutulması ve döküme hazırlanması
6 Kalıpları yapılan formların döküm yöntemi ile üretimi 2.projenin ilanı
7 Üretilen formların I.pişiriminin yapılması 2.projenin tasarımlarının değerlendirilmesi ve onaylanması
8 Üretilen formların sırlı pişiriminin yapılması 2.projenin başlaması
9 Ara Sınav
10 2.projenin modelinin oluşturulması
11 Oluşturulan modelin kalıbının alınması Kalıbın kurutulmaya bırakılması
12 Kalıba döküm yolu ile ürün elde edilmesi
13 2.projenin sırlanması
14 Proje sunumları ve sergileme için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309957 Endüstriyel seramik hakkında verilen bilgilerle öğrenci ürün tasarımını geliştirir. Ürünün Teknik Çizimini Yapar.
2 1309958 Ürün tasarlama noktasında fonksiyonellik ve estetik ilişkisi kurar.
3 1309959 Tasarlanan ürünün alçı modelini oluşturur ve tasarladığı üründe pişme ve küçülme hesaplarını yapar.
4 1309960 Fırında cam şekillendirme teknikleri için gerekli kalıp teknik bilgisi ve becerisi kazanır.
5 1309961 Oluşturulan modelin kalıbını alır. Kalıbını yaptığı tasarımdan seri bir şekilde seramik ürün üreterek modele göre farklı kalıp tekniklerini çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek