Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik Formların yüzeyine pişirim öncesi veya sonrası uygulanan dekoratif yaklaşımlarla ürünün biçim ve estetik açıdan öne çıkma teknik bilgi ve becerisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATKİN, Jacqui (2005) Pottery Basics: Everything You Need To Know To Start Making Beautiful Ceramics, Barron’s Educational Series CONNEL Jo (2002) The Potter’s Guide To Ceramic Surfaces; How To Decorate Your Ceramic Pieces By Adding Colour, Texture And Pattern, Apple Press. PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2012) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir WONDRAUSCH Mary (2001) SlipWare, American Ceramic Society. CLARK, Kenneth (1987) The Potter s Manual, Complete, Practial-Essential Reference For Al Potters,Little, Brown & Company. SEVİM, Sıdıka Sibel (2015) Seramik & Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Astar, sgrafitto, mühür, alçak rölyef, ajur, transfer, maskeleme, sır üstü boyama, serigrafi baskı, gibi teknikleri fırça, sünger, pistole, puar gibi araçlarla ürünün pişme öncesi, bisküvi, sırlama, ve sır sonrası müdahalelerle biçim ve bezeme tekniklerini uygulama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamında uygulanacak dekor tekniklerinin teorik olarak anlatılması ve örneklerin gösterilmesi. 1. projenin ilanı
2 Kullanılacak malzeme temini. 1.Projenin eskiz ve tasarımlarının değerlendirilmesi
3 Uygulama yapılması
4 Uygulama yapılması. 2. proje konusu ile ilgili teorik bilgilerin paylaşımı ve sanatçı uygulama görsellerinin paylaşımı, 2.proje ilanı
5 2. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme Uygulama yapma
6 Uygulama yapma, 3. projenin teorik bilgilerinin paylaşılması, örnek çalışma gösterme ve proje ilanı
7 Uygulama yapma, 3. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme
8 Uygulama Yapma
9 Ara Sınav
10 Uygulamaların yapılması
11 Uygulamaların yapılması
12 Bisküvi pişirimi
13 Sırlı Pişirim
14 Sunum, Ödev Ve Projelerin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309980 Seramik tasarımında pişirim öncesi ve sonrası uygulanan dekor teknikleri hakkında temel bilgileri
2 1309981 Dekorlama temel bilgileri eşliğinde uygulaması yapabilecek yeterlikte teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi
3 1309982 Forma özgün ve yaratıcı tasarımlar yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesi
4 1309983 Seramik bünyeye uygulanacak dekorun doğru zamanlama ve uygulama süreci kontrolünde olma becerisi.
5 1309984 Seramik malzemeyi dekor tekniğine uygun şekillendirme ve dekor tekniğini doğru kullanabilme becerisine sahip olabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek