Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İşlevselliğe ve ergonomiye uygun olarak tasarlanmış günlük kullanım eşyalarının çamur tornasında uygulanmasının yanı sıra, tornada biçimlendirme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• PETER Lane, Ceramic Form, COLLINS; First Edition edition (1988) • BLOOMFİELD, Linda, Advanced Pottery, Robert Hale, 2011 • GLASSİE, Henry H. The Potter's Art,Indiana University Press, 1999 • PETERSON, Susan, PETERSON, Jan, Working With Clay, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, 2009 • CHAVARRİA, Joaquim, Throwing Techniques, Watson-Guptill Publications, 1998 • GÜNER, Güngör, Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, Ak Yayınları, İstanbul, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çamur tornasında üretimin kısa tarihçesi, yapılan üretimler ve örnekler, çamur tornasında şekillendirmenin öğrenilmesi, bu tekniğe uygun çamur ve malzeme seçimi, bu teknikle uygulanabilecek örnekler ve farklı tasarımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 2 2 4
23 Proje Sunma 2 2 4
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plastik torna çamurlarının tanıtımı. Çamurun yoğurularak havasının çıkarılması. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma https://www.youtube.com/watch?v=I8OKU1hdTz8
https://www.youtube.com/watch?v=H-OZtLjQMNk
https://www.youtube.com/watch?v=RXuUL_JzFs4
https://www.youtube.com/watch?v=rMWQ7eIbp98
https://www.youtube.com/watch?v=oLrDJh8TYMg
çamur tornasında şekillendirme 2020.docx
2 Tornada çamuru merkeze getirme ve silindir şekillendirme. Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme https://www.youtube.com/watch?v=MSBoBDSom8E
https://www.youtube.com/watch?v=WWbMxvC5x3o
https://www.youtube.com/watch?v=0VDttrQMxtI
3 Tornada çamuru merkeze getirme ve silindir şekillendirme. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü https://www.youtube.com/watch?v=NnEUTYwTwI8
4 Tornada belirli miktardaki çamurdan aynı büyüklükte ve kalınlıkta silindir şekillendirme. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü https://www.youtube.com/watch?v=UFBtJV7COHc
5 Tornada belirli miktardaki çamurdan aynı büyüklük ve kalınlıkta silindir şekillendirme. Uygulama için hazırlık https://www.youtube.com/watch?v=Jn1Ho7enlbQ
6 Çamuru yükseltme (çekme) çalışması Uygulama için hazırlık https://www.youtube.com/watch?v=Br_hc2dvQmQ
7 Dip alma ve düzeltme çalışması. Uygulama için hazırlık https://www.youtube.com/watch?v=AIrxDop0GCQ
https://www.youtube.com/watch?v=hhtdYUMTNpc
8 Silindir şeklinde vazo tasarımım ve şekillendirme çalışması. Uygulama için hazırlık https://www.youtube.com/watch?v=9RoCMYBoIII
9 Ara Sınav
10 Dip alma ve düzeltme çalışması. Uygulama için hazırlık https://www.youtube.com/watch?v=WhuXeNQOq10
11 Yarım küre form ve çanak çalışması. Uygulama için hazırlık
12 Çeşitli dekor yöntemlerinin uygulanması. Uygulama için hazırlık
13 Pişirim Uygulama için hazırlık
14 Yapılan işlerin dönem sonu değerlendirilmesi Uygulama için hazırlık
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287231 Seramik tornasını, çamurun özelliklerini ve tornada çalışma prensiplerini deneyerek uygulayabilecektir.
2 1287232 Farklı formları şekillendirebilecektir.
3 1287233 Kulp, kapak, emzik, ve ayak çalışmalarını uygulanabilecektir
4 1287234 Yapılan çalışmaları değerlendirebilme becerisi
5 1287235 Tornada beceri kazanabilmek için çok sayıda uygulama denemeleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5
3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek