Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA301 Seramik Cam Tasarımı III 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Cam atölyesindeki uygulamalarda uzmanlığın artırılmasıyla birlikte farklı tekniklerin öğrenilmesi. Tasarım ve beceri kabiliyetlerinin artırılarak özgün çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cam alanında kullanılacak teknik bilgilerin öğretilmesi. Kayıp mum tekniği, kuma döküm, sıcak cam şekillendirme ile birim tekrar çalışmalarının tasarım odaklı uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 13 7 91
10 Tartışma 1 7 7
22 Proje Hazırlama 3 7 21
23 Proje Sunma 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 7 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cam şekillendirme tekniklerine ve uygulamalarına dair sunum, araştırma ve tasarım ödevleri Literatür Tarama, Kaynak Oluşturma, Sunum, Malzeme Temin Sıcak cam atölyesi Amphoriskos, MÖ6.- 5. yy.jpg
2 Tasarımların gözden geçirilmesi ve kayıp mum tekniği için model hazırlamaya başlanması Uygulama, Araştırma Sıcak cam atölyesi cam fırınlarının tarihsel gelişimi.pdf
3 Modelin tamamlanması, tasarım ödevi verilmesi Uygulama, Araştırma Sıcak cam atölyesi
4 Kayıp mum tekniğinin kalıp hazırlanması fırınlama aşamasına geçiş, tasarımların gözden geçirilmesi Uygulama Sıcak cam atölyesi
5 Tasarımların gözden geçirilmesi, onaylanması ve model hazırlamaya başlanması Uygulama Sıcak cam atölyesi
6 Model hazırlamanın tamamlanması ve kuma döküm tekniğinin uygulanması Uygulama Sıcak cam atölyesi
7 Kuma döküm tekniğinin uygulanması, sıcak cam şekillendirme tasarım ödevi Uygulama, Araştırma Sıcak cam atölyesi
8 Kuma döküm tekniğinin uygulanması ,tasarımların gözden geçirilmesi Uygulama, Araştırma Sıcak cam atölyesi
9 Ara sınav Sıcak cam atölyesi
10 Tasarımların gözden geçirilmesi ve uygulamaya başlanması Uygulama Sıcak cam atölyesi
11 Sıcak cam pratik ve uygulamaları Uygulama Sıcak cam atölyesi
12 Sıcak cam pratik ve uygulamaları Uygulama Sıcak cam atölyesi
13 Sıcak cam pratik ve uygulamalarını sonlandırarak sunumların hazırlanması Uygulama Sıcak cam atölyesi
14 Final Sınavı Sıcak cam atölyesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269831 Camın farklı tekniklerde şekillendirme yöntemlerini öğrenir
2 1269832 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1269833 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1269834 Tasarım doğrultusunda teknik çözümleme ve uygulama becerisi kazanır
5 1269835 Cam malzemeyi şekillendirmede uzmanlık kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 2 3 3 3
2 2 5 5 2 5 2
3 4 5 4 2 3 3 5 3 4
4 5 4 5 5 3 2 3 5 3 2
5 3 4 5 2 5 3 3 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek