Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA303 Seramik Ürün Tasarımı 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Sanatsal içerikle seramik ürünlerin tasarlanması, endüstriyel üretim sürecinin standartları ile tasarım ve üretimin birlikte değerlendirilmesi ve uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Fidan Tonza

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fisher, M. P. Zelanski, P. (1996). Design Principles and Problems. New York: Harcourt Brace College Publishers. HESKETT, John (2013)Tasarım, Kültür Kitaplığı ROUQUETTE Mıchel-Louıs (2007) Yaratıcılık, Kültür Kitaplığı. KUNDUL Müçteba (2013) Endüstriyel Seramikte Alçı ve Çamur Şekillendirme Yöntemleri, Biltur Basım yayın ve Dağıtım Merkezi FRITH, Donald E (1998) Mold Making For Ceramics, Krause Publications. MARTIN, Andrew (2007) The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting , Lark Books. YILMAZER, Yunis (2008) Alçı Şekillendirme, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri Apa Pazarlama.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarım İlkelerini takiben endüstriyel seramik üretiminde tasarlama, teknik çizim oluşturma, model oluşturma, kalıp hazırlama, teksir kalıbı, döküm, rötuş, kurutma, pişirme, sırlama basamaklarını öğrenme bu dersin kısa içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
9 Problem Çözümü 1 20 1
10 Tartışma 1 20 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım kavramının tanımlanması ve tasarım konusunda genel görüşlerin aktarılması Literatür Taraması, Kaynakça Oluşturma, Sunum Hazırlama Sunum Hazırlama Proje konusu Oluşturma
2 Tasarımın tarihsel sürecinin incelenmesi Sunum Hazırlama Sunum Hazırlama Proje konusu Oluşturma
3 Tasarım konusunda öne geçen sanatçılar hakkında kısa bilgilendirme. Bu sanatçıların araştırılması yönünde ödev paylaşımlarının öğrenciler arasında dağıtımı Sunum Hazırlama Sunum Hazırlama Proje konusu Oluşturma
4 Tasarım yöntemlerinin seramik açısından incelenmesi Sanatsal seramik ve endüstriyel seramikte tasarımların yorumlanması Sunum Hazırlama Proje konusu Oluşturma
5 Tasarım yöntemleri ve süreçlerini kullanarak tasarımlar üretmek 1.proje ilanı Sunum Hazırlama Proje konusu üzerine tartışma
6 Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi ve tasarım ekseninde gerekli malzeme temininin belirlenmesi Proje Yönetimi
7 1.projenin modelinin oluşturulması Gelişebilecek teknik sorunlar üzerine değerlendirme Proje Yönetimi Uygulama Kontrolü
8 Modelden kalıplarının alınması, kurutma sürecinin takibi 2.projenin ilanı Proje Yönetimi Uygulama Kontrolü
9 Ara sınav Proje Yönetimi Uygulama Kontrolü
10 1.projenin üretimi, rötuş ve kurutulması 2.projenin tasarımlarının değerlendirilip onaylanması 2.projenin modelinin oluşturulması Proje Yönetimi, Uygulama Kontrolü
11 1.projenin bisküvi pişirimi 2.projenin kalıbının oluşturulması ve kurutma süreci Proje Yönetimi, Uygulama Kontrolü
12 2.projenin üretimi, rötuş ve kurutma Proje Yönetimi, Uygulama Kontrolü
13 Tasarımların sırlı pişirilmesi Proje Yönetimi, Uygulama Kontrolü
14 Tasarımların ilk eskizlerden uygulamaya tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, sunum ve sergi Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271684 Tasarım kavramının tanımlanması ve tasarım konusunda genel görüşlerin aktarılması
2 1271685 Tasarım yöntemleri ve süreçlerini kullanarak fonksiyonellik, estetik, biçim, ergonomi ilkelerinde ve kullanım değişkenliğinde seramik malzeme ile tasarımlar geliştirir.
3 1271686 Değişen ve gelişen tasarım nesneleri üzerinden çıkarımlarda bulunur.
4 1271687 Tasarladığı ürünü gerçekleştirme becerilerine sahip olur.
5 1271688 Seramik malzemenin kullanım alanlarını görme, genişletme ve yaratıcı seramik ürün tasarımı üzerine farklı bakış açısı geliştirme bilgi ve becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
2 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
3 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4
4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek