Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Cam çeşitlerinin incelenmesi. Düz, flotal, mimari camlar, dokulu camlar, antik camlar, boncuk bilye camlar, boru camlar, granül, frit ya da konfeti camlar gibi türlerin incelenmesi. Cam kesme çalışmaları, kırarak şekillendirme çalışmaları, taşlama, aşındırma, kumlama tekniklerinin gösterilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Thamen ve Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cam boyama tekniklerinin işlenmesi. Cam altı resim, vitray uygulamaları. Soğuk yapıştırma tekniklerinin uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme bilgisi-dersin tanımı ve uygulama yöntemleri, Cam sanatı üzerine tanımlamalar ve vitray sanatının incelenmesi Araştırma, inceleme Video 1 - Çekiç & Keski_Trim (2).vob
vitray sunum tamam.ppt
2 Vitray çeşitleri hakkında Bilgi araştırma ve örneklemelerini inceleme, Konu seçimleri ve tasarımların belirlenmesi Araştırma, inceleme Video 2 - Yatay Disk.vob
3 Atölye çalışması olarak vitray deseni tasarlama ve uygulama biçimlerini çözümleme, pdf dosya hazırlama Araştırma, inceleme Video 3 - Dikey Elmas.vob
4 mozaik vitray hakkında bilgi ve uygulama yöntemleri Araştırma, inceleme Video 4 - Fleks Makinası.vob
5 mozaik vitray desen hazırlığı ve uygulaması Araştırma, inceleme Video 5 - Dikey Elmas ile Şekillendirme.vob
6 kurşunlu vitray ve uygulama alanları hakkında bilgi Araştırma, inceleme Video 6 - Dikey Elmas ile Doku.vob
7 kurşunlu vitray desen hazırlığı Araştırma, inceleme Video 7 - Karborandum.vob
8 kurşunlu vitray kalıp hazırlığı Araştırma, inceleme Video 8 - Vida ile Ağız Açma.vob
9 I. Ara Sınav
10 Cam kesimi ve taşlama, rodaj-bizote Araştırma, inceleme Video 9 - Dokular (1).vob
11 Vitray montaj aşaması Araştırma, inceleme Video 10 - Klein Dokusu.vob
12 Lehimleme aşaması, sunum tasarımı Araştırma, inceleme Video 11 - Oksitle Parlatma.vob
13 Dönem içi çalışmaların bireysel veya grup çalışmaları değerlendirmeleri, dosya teslimleri Araştırma, inceleme Video 12 - Pah Alma.vob
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme cam ocağına destekleri için teşekkürler
15 Serkan Özer (Rapor).pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274694 Doğal bir objeden tasarımda yararlanmayı kavrar.
2 1274695 Doğal bir obje üzerindeki doku çalışmasını analiz eder.
3 1274696 Cam bir blok oluşturmak için kilden model yapımını öğrenir.
4 1274697 Malzeme bilgisi edinir.
5 1274698 Cam altı ve cam üstü resim – vitray uygulamaları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 5 2 5 3 2 4 4 4 5 5
2 5 4 3 4 2 5 5 4 3 5 4 2 3 4
3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2
4 4 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3
5 3 3 4 4 4 2 4 2 4 2 1 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek