Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA309 Seramik-Cam Teknolojisi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; ileri teknoloji seramik ve camların kullanım alanları, üretim yöntemleri ve özellikleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Carter, C.B., Norton, M.G., (2007), Ceramic Materials, Springer , New York. 2) Boch, P., Niepce, J.C., (2007), Ceramic Materials, ISTE Ltd. Publ. USA. 3) Rosslere, D., (2007), Developments in Ceramic Material Research, Nova, New York. 4) Grose, D.F., (1989), Early Ancient Glass, Hudson Hills Press, New York.

Dersin İçeriği

Seramik cam üretiminde geleneksel teknik ve araç gereç bilgileri ile birlikte çağdaş, modern teknolojilerin ve üretim yöntemlerinin incelenmesi. Seramik ve cam alanında yeni teknolojilerin avantajlarının değerlendirilmesi. Teknolojinin sanatsal yeni yönelimlere ve alternatif tasarım ve kurgulama çalışmalarına etkisinin incelenmesi. İleri teknoloji alanında kullanım alanı bulan seramik ve camların kullanım alanları özellikleri ile birlikte tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İleri teknoloji malzemelerinin (metal, seramik, polimer, kompozit) tanımı Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi1.pdf
2 İleri teknoloji alanında kullanılan seramik camların tanımı ve sınıflandırılması Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi1.pdf
3 İleri teknoloji alanında kullanılan seramik camların tanımı ve sınıflandırılması Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama seramik_teknolojisi1.pdf
4 Teknolojik seramik ve camların kullanım alanları Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
5 Teknolojik seramik ve camların üretim yöntemleri Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
6 Teknolojik seramik ve camların üretim yöntemleri Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
7 Teknolojik seramik ve camların üretim yöntemleri Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
8 Kurutma ve pişirme teknikleri Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
9 Ara sınav
10 Seramik malzemelerde sinterlenme Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
11 Seramik malzemelerde sinterlenme Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
12 Oksit ve oksit olmayan ileri teknoloji seramik malzemeler Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
13 Optik camlar Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama
14 Kompozit malzemeler Kaynak araştırması, literatür taraması, sunum hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293066 İleri teknolojide kullanım alanı bulan seramik ve cam malzemelerini tanır ve sınıflandırır.
2 1293067 Teknolojik seramik ve camların üretim yöntemlerini bilir.
3 1293068 Seramik ve cam alanında yeni teknolojilerin avantajlarını değerlendirir.
4 1293069 İleri teknoloji seramik ve camların özelliklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek