Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA401 Seramik-Cam Tasarım V 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Öğrencinin temel şekillendirme ve tasarım konusunda kazandığı bilgi ve becerisini kullanarak, belirlenen bir tema doğrultusunda özgün tasarım yaklaşımları ile sanat eseri üretebilme, tasarımdan üretime planlama yapma yetkinliğini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Marcel Duchamp: The Art of Making Art in the Age of Mechanical Reproduction, Francis M. Naumann

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir. ZAKIN, Richard (1990) Ceramics/ Mastering the Craft, Chilton Book Company. COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press. DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing. A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity, Manuel De Landa Çağdaş Sanat Nedir?Modernlik Sonrasında Sanat Kolektif İletişim Yayınevi 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık 500 Ceramic Sculptures : Contemporary Practice, Singular Works/ Lark Books and Suzanne J.E. Tourtillott 500 Glass Objects : A Celebration of Functional and Sculptural Glass, Lark Books and Maurine Littleton

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir kavramdan yola çıkarak öğrencinin kendi yaşam dinamikleri doğrultusunda sanat eseri yaratması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 6 84
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 7 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hedeflerinin paylaşımı, projenin temasının tanıtılması ve üzerine tartışma Ders hedeflerinin paylaşımı, projenin temasının tanıtılması ve üzerine tartışma Öğrencinin Tasarım bilgilerini güncelleme, Malzeme Temini seramik-Cam Tasarımı V.docx
2 Verilen tema doğrultusunda öğrencilerin yaptığı araştırmalar üzerine öğrencinin katıldığı tartışmalar Tartışma ve öneriler oluşturma Hande Tokalak.docx
3 Tartışma ve gözden geçirmeler sonucu ortaya çıkan tasarım ve eskizleri üzerine tartışmalar. Tasarımların onaylanması. Malzeme Temini MELİKE İNCE FİNAL DOSYASI 2020.docx
4 Uygulama+Teknik Çözümleme Geliştirmek Uygulama Yönetimi Nazife Aktaş Seramik cam tasarım V.pdf
5 Uygulama+Teknik Çözümleme Geliştirmek Zaman/Uygulama Yönetimi özge öntaş.docx
6 Uygulama+Teknik Çözümleme Geliştirmek Zaman/Uygulama Yönetimi SERAMİK-CAM TASARIM V F,NAL - AYŞE GÜLER.docx
araç-gereç BİLGİSİ.docx
7 Uygulama+Teknik Çözümleme Geliştirmek Zaman/Uygulama Yönetimi çMUR KÜÇÜLME HESAPLAMASI.docx
8 Uygulama+Teknik Çözümleme Geliştirmek Zaman/Uygulama Yönetimi
9 Ara sınav
10 Seramik Kurutma işlemi Uygulama+Kontrol
11 Bisküvi pişirim Rötuş Kontrol
12 Sırlı pişirim Kişisel Koruyucu Malzeme temini
13 Sergi ve Sunum Hazırlığı Stant, kaide oluşturma
14 Sergi ve Sunum Hazırlığı Stant, kaide oluşturma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269951 Bir temadan yola çıkarak sanatsal düşünce üretebilmesi
2 1269952 Tasarım eğitimi doğrultusunda özgün tasarım yapabilmesi,
3 1269953 Üretim sürecinde malzemeyi nasıl kullanabileceği yetkinliğini kazanma
4 1293019 Fikir ve düşüncenin somutlaşarak bir sanat eserine dönüşme sürecini kavrayabilmesi
5 1293020 Sanat Eserinin arkasında yer alan düşünceyi savunabilme pratiği kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4
3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek