Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA403 Açık Alevde Şekillendirme 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Açık alevde cam şekillendirme yöntemlerinde hakimiyet kazanması. Verilen konu doğrultusunda araştırma ve tasarım kabiliyetinin artmasıyla birlikte özgün heykel çalışmaları gerçekleştirebilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•R.W Douglas-Susan Frank, A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London 1972. •Roger Dodsworth, Glass and Glassmaking, Shire Publications, London1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Verilen kavramla birlikte açık alevde şekillendirme tekniği doğrultusunda tasarım ve araştırma yaparak çalışmasını bu teknikle gerçekleştirmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açık alevde üfleme pratik uygulamaları, araştırma ve tasarım ödevleri Araştırma, Uygulama Sıcak Cam Atölyesi SCA403 Açık Alevde Şekillendirme.docx
2 Açık alevde üfleme pratik uygulamaları, tasarım değerlendirme Araştırma, Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
3 Açık alevde figür pratik uygulamaları, tasarım değerlendirme Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
4 Açık alevde figür pratik uygulamaları, tasarım değerlendirme Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
5 Tasarım uygulamalarına başlanması Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
6 Tasarım doğrultusunda uygulamalara devam edilmesi Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
7 Tasarım doğrultusunda uygulamalara devam edilmesi, birim tekrar tasarım ödevlerinin verilmesi Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
8 Tasarım doğrultusunda uygulamaların sonlandırılması ve sunuma hazırlanması, birim tekrar tasarım ödevlerinin değerlendirilmesi Araştırma, Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
9 Ara Sınav Sıcak Cam Atölyesi
10 Birimlerin deneme ve uygulamalarına başlanması Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
11 Uygulamaların devam etmesi Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
12 Uygulamaların devam etmesi Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
13 Uygulamaların sonuçlandırılması ve sunum çözümlerinin gerçekleştirilmesi Uygulama Sıcak Cam Atölyesi
14 Final sınavı - Sıcak Cam Atölyesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293006 Şalomada camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1293007 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1293008 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1293009 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1293010 Cam boncuk alanında hakimiyet kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5
2 1 3
3 5 5
4 3 3
5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek