Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Öğrenci öğrenimi boyunca edindiği tasarım kabiliyeti ve uzmanlığıyla birlikte proje hazırlayacaktır. Bu projeyle birlikte yapılabilirlikler sınırında kavramsal ve deneysel çalışmaları da tasarımlarıyla birlikte geliştirme fırsatı bulacaklardır. Projeyi baştan sona yazımı, tasarlaması, yönetmesi ve deneme süreçlerinde arayışlarda bulunması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Diğer kaynaklar TURAY Anna (1996)Toprağın ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı = Poet Of Earth And Sun Attila Galatalı, Çanakkale Seramik Yayınları. YILMABAŞAR, J. ( 1980) “Jale Yılmabaşar Seramikleri ve Yöntemleri”, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Özer, L. (1993) "Günümüzde Yapı Seramiğine Yeni Yaklaşımlar", M.S.Ü. Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezi,1993, İstanbul.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, karakalem Kitabevi Yayınları,İzmir. ZAKIN, Richard (1990) Ceramics/ Mastering the Craft, Chilton Book Co COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press. DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing. CARTER, Ben (2016) Mastering the Potter's Wheel: Techniques, Tips, and Tricks for Potters KİNG, Peter (1999) Archıtectural Ceramics, for The Studio Potter : Designing, Building, Installing HOTAN Harbi (1993)Mimari Perspektif ve Gölge, Yem Yayınları, İstanbul. DOUGLAS, R.W – FRANK, Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London. MOOR Andrew 1998.Architectural Glass Art: Form and Technique in Contemporary Glass.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin tercih edeceği konular doğrultusunda araştırma ve tartışmalarda bulunarak içlerinden bir konunun belirlenmesi. Bu konuyla birlikte projenin önemi, gerekliliği, sebep ve sonuç ilişkileri vb planlama ve araştırmaları yapmak. Aynı zamanda konu dahilinde çizim ve tasarımlar gerçekleştirerek konuyu baştan sona proje dosyası halinde uygulamaya hazır hale getirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
22 Proje Hazırlama 1 15 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 15 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 6 4 24
22 Proje Hazırlama 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derste izlenecek yolun anlatılması, varsa konu başlıklarının incelenmesi, beyin fırtınası, ödev verilmesi Literatür tarama ,Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
2 Öğrencinin belirlediği konu başlıklarının incelenmesi , uygun olanın seçilip detaylandırılması ve konuyla ilgili çizim Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
3 Konu başlıklarının ve çizimlerin incelenmesi, tavsiyelerin verilmesi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
4 Ödevlerin gözden geçirilmesi, düzeltmelerin yapılması Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
5 Konu başlığıyla ilgili araştırmaların gözden geçirilmesi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
6 Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
7 Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
8 Projenin gözden geçirilmesi , çizim ödevinin teslimi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
9 Ara sınav
10 Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
11 Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
12 Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Sunum hazırlama, Ödev
13 Projenin deneme ve uygulamalara hazır halde teslim edilmesi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270389 Proje yazma ve yönetme sürecini uygulamayla öğrenir
2 1270390 Edindiği bilgi ve tecrübeleri proje içerisine adapte etmeyi öğrenir
3 1270391 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını hesaplamayı öğrenir
4 1270392 Tasarım doğrultusunda teknik çözümleme alanında uzmanlaşır
5 1270393 Yardımcı olarak kullanacağı malzemeleri doğru tespit ederek farklı malzemelerde uzmanlık kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 5 4 5 5 3 5 5
2 4 5 5 5 4 3 4 5
3 5 5 4 4 4 4 4 4 3
4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek