Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin basit mesaj, davetiye yazıları yazma, orta zorluktaki diyalogları ve basit öykü metinlerini anlayabilme, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, özgün araç kullanımıyla erek kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgiye ulaşabilme olanağı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Gör. Murat DELİBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Annie Berthet, Alter Ego, Méthode de Français, Hachette, 2006. 2. Claire Miquel, Communication Progressive du Français, CLE, 2004. 3. Sylvie Poisson – Quinton, Expression écrite, Niveau 1, CLE, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencilerin ikinci yabancı dil İngilizce dil becerilerini temel düzeyde geliştirecek yöntemlerin kullanılması. Dört temel becerinin Dinleme-Konuşma -Okuma ve Yazma geliştirilmesi amacıyla etkin materyallerin kullanımını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmiş zamanın kullanmı
2 Tatilini anlatma
3 nesne durumundaki zamirlerin kullanımı
4 Gar, restoran, hotel gibi yerlerde nasıl konuşulduğu ile ilgili örnekler
5 Banka, mağaza, resmi kurumlarda yapılabilecek işlerde kullanılacak kavramlar
6 Düzeyine uygun yazım kurallarını inceleme
7 modadan söz etme
8 Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerden söz etme
9 ara sınav
10 Ülkesini Fransızca sözlü olarak tanıtma.
11 Kelimeler ve sözcük grupları ile ilgili resimleri eşleştirme
12 Basit metnin konusunu, metinde yer alan kişileri, zamanı ve yeri tanıma
13 Gelecekteki projelerinden söz etme
14 Kişisel bilgileri yazılı olarak ifade etme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40598 1493121 Dinlediği bir diyalogda geçen kişileri, yeri, zamanı ve temel konuları anlar
40604 1493119 Seviyesine uygun metinleri ana hatlarıyla anlar
40605 1493118 Geçmiş, şimdi ve geleceğe yönelik zaman bildiren anlatımları doğru kullanır
40606 1493120 Orta düzeydeki dil yapılarını sözlü ve yazılı sunumlarında kullanabilir
40609 1493122 Kartpostal, e-mail ve kısa tanıtım yazıları yazar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
40598 5 4 5 2 3 2 5 4 2 3 2 4 2 3 2 5
40604 2 3 2 5 4 5 3 2 5 4 5 2 3 5 4 5
40605 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 2 4 2 3 2 5
40606 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 3 5 4 5
40609 3 5 4 5 2 3 5 4 5 2 2 4 2 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek