Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF105 Çizim I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Çizim I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç. Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One, Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) Obje grubunun hazırlanması
2 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
3 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
4 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
5 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
6 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
7 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
8 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
9 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
10 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
11 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
12 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
13 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
14 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298827 Çizimi bir çözümleme süreci olarak kavrar.
2 1298828 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar.
3 1298829 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizini yapar.
4 1298830 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir.
5 1298831 Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5
2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4
3 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek