Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF107 Sanat Tarihi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Farklı tarihsel katmanları barındıran Anadolu’daki kültür çevrelerini örnek eserlerle ayrıntılı bir şekilde tanımak, geniş bir perspektif ve kültürel çerçeve içinde yürütülen Sanat tarihi, İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, ortaçağa kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir. Öğrencilerin çeşitli sanat dönemlerini tanımaları, kültürel etkileşimleri kavrayabilmeleri ve yorum becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nilgün SARIÇOBAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sanat Tarihi Ansiklopedisi,1-4. Cilt, 2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi. 3. Hollingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi. 4. Turani, Adnan, (2012). Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi. 5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst. 6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay. 7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul. 8. Wölflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul. 9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul. 10. Hyde Minor, Venan, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, İlk mağra yaşantısından ortaçağ sonuna kadar, insan topluluklarının sanat hayatını, sanatsal ürünlerin niteliklerini ve çözümlemelerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Medeniyet Tanımları Araştırma, inceleme
2 Tarih öncesi Toplumlarda Sanat. Araştırma, inceleme
3 Taş Devri Sanat eserleri Araştırma, inceleme
4 Maden Devri Sanat Eserleri Araştırma, inceleme
5 Sümer, Mısır Sanatı hakkında genel bilgiler Araştırma, inceleme
6 Antik Yunan ve Roma Sanatı Araştırma, inceleme
7 Anadolu Medeniyetleri Sanatı: Hitit,Urartu, Firig ve Lidya Araştırma, inceleme
8 Türk Sanatı, Hun, Göktürk, Uygur Sanatı Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav.
10 Büyük Selçuklu Sanatı. Araştırma, inceleme
11 Anadolu Selçuklu ve Anadılu Beylikler dönemi Sanatı Araştırma, inceleme
12 Osmanlı Türk Sanatı 14 ve 16. Y.Y Araştırma, inceleme
13 Osmanlı Türk Sanatı 16 ve 18. Y.Y. Araştırma, inceleme
14 Osmanlı Türk Sanatı 18. Ve 19. Y.Y.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272622 Sanatın insan hayatındaki yerini öğrenir.
2 1272623  Sanatın tarihsel gelişimi ve sanatsal olguların değişme sürecini öğrenir
3 1272624 Toplumların hayatında sanat ve teknik gelişmelerin inkişafı sürecini bilebilir.
4 1272625 Geçmiş zaman sanat eserlerinin hangi devir ve kültürde üretildiğini tahmin edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
5 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
6 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
7 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
8 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
9 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
10 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
11 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
12 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
13 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
14 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
15 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2
2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2
3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek