Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF101 Temel Tasarım I 927001 1 1 7

Dersin Amacı

Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlardırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara. 2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA. 4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul. 5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst. 6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrencilere, yaşadığımız dünyada neslerin birbiri ile olan yapısal ilişkileri, zihinsel tasarımların, alanın gerektirdiği tekniklerle zihinsel yetilerini geliştirmeleri, görselleştirme becerileri ve yeterliliği anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
6 Uygulama/Pratik 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
54 Ev Ödevi 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel TasarımI dersinin içeriği, amacı ve hedef davranışları. Görsel Algının Fizyolojisi, Binoküler Sistem Derinlik Algısı, Algısal Organizasyon, Tanımlama ve Dikkat Mekanizması Araştırma, inceleme
2 Nokta konusu işlenir ve uygulama yapılır. Araştırma, inceleme
3 Çizgi konusu işlenir ve uygulama yapılır. Araştırma, inceleme
4 Form, Deformasyon, transformasyon kavramları işlenir uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme
5 Uzayın Kavranmasında Işık-Gölge İlişkisi Araştırma, inceleme
6 Renk Duyumu, Renk Teorileri, Renk Algısı Araştırma, inceleme
7 Renk Karışım Metotları, Kontrast Renkler ve Renkte Görecelik, Araştırma, inceleme
8 Tasarım ilkeleri konusuna giriş yapılır ve Hareket / Devinim konusu işlenir. Uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme
9 ARA SINAV- Ödev teslimi
10 Tasarımda Ritim konusu anlatılır, uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme
11 Denge konusu işlenir. Uygulama yaptırılır. Araştırma, inceleme
12 Armoni, ahenk, uyum konusu işlenir. Final Projesi belirlenir. Araştırma, inceleme
13 Tasarımda vurgu konusu işlenir. Final Projesi için çalışmalar yapılır. Araştırma, inceleme
14 Final projesi için çalışmalar yapılır. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527992 Renk teorilerini bilir.
2 1527993 Özgün renk elde etmeyi başarabilir.
3 1527994 Renk biçim ilişkisini ve ışık gölgeyi bilebilir.
4 1527995 Deformasyon ve transformasyon uygulaması yapabilir.
5 1527996 Özgün biçim geliştirebilir.
6 1527997 • Öznel düşünme özgürlüğü, • Risklere girebilme, • Düşünmede bağlantısız sıçramalar yapabilme, • Fikirleri eş zamanlı geliştirme ve yeni yorumlara, yaratıcı düşünceye açık olma, • Problem çözme yollarını açıkça deneme, • Bireysel farklılıklarını gerçekleştirebilme, • Sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede, görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak, kendi bişişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanıma, • Alana özgü özel bir bilinç geliştirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 4
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek