Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında, perspektif türleri ve paralel perspektif türlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğr. Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. PARE, E. G., LOVİNG, R.O., HİLL, I.L., PARE, R.C., 1982 Descriptive Geometry, Macmillan puplishing co, New York 2., WELLS, D. 1998 Geometrinin Gizli Dünyası Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst. 3., WELLS D. 1997 Matematik Sanatı (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ank. 4. DOBLİN, J.. W. 1973 Perspective “a new system for designers”, Library of Desing, New York 5. DANIŞ İ. 1987 İnşaat Teknik Resmi, Türk Hava Kurumu Basımevi II. Bas. Ank.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste, düşünce ve tasarımların görsel dille ifade edebilme becerileri kazandırılmaktadır. Nesnelerin uzaysal konum ve izdüşümleri, perspektifin teknik dilini kullanarak gösterme beceri ve bilgisi verilir. Paralel perspektif alanına giren görselleştirme teknik becerileri ve yeterliliği kazandırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif kavramının açıklanması. Perspektif çeşitleri. Perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları. Kullanıldıkları yerler. BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
2 Paralel perspektifin anlamı, dik iz düşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
3 Eşlenik Dik iz düşüm düzlemlerine nesnelerin dik iz düşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
4 Eşlenik Dik iz düşüm düzlemlerine nesnelerin dik iz düşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
5 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
6 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
7 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
8 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
9 Ara Sınav
10 İzometrik kavramı. İzometrik Çizimler, uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
11 Aksonometrik Çizimler, uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
12 Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları. BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
13 Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b. BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
14 Eksiltme ve eklemleme yöntemiyle çizimler BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269255 Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
2 1269256 Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
3 1269257 Geometrik nesnelerin herhangi bir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
4 1269258 Parçalardan meydana gelmiş bir kontsürüksiyonun analitik çizimini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek