Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM101 Teknik Çizim 927001 1 1 5

Dersin Amacı

1. Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak, 2. Teknik resimler üzerinde ölçülendirme becerisi kazandırmak, 3. Standart makina elemanlarını çizebilme becerisi kazandırmak, 4. Bilgisayar destekli teknik resim çizebilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür DEMİRCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Engineering Design Graphics, J.H.Earle, Addison-Wesley Publ.,1994. 1. Teknik Resim – Temel Bilgiler, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, 2007. 2. Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, 2005. 3. Makine Resmi, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, 2007. 4. Engineering Design Graphics, J.H.Earle, Addison-Wesley Publ.,1994. 5. Engineering Graphics, F.E.Giesecke, et.al., MacMillan Publ, 2004. 6. Technical Graphics Communication, G.R.Bertoline, et.al., McGraw-Hill, 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Bilgisayar Destekli Teknik Resmin Prensipleri, Temel Çizim Komutları, Temel Düzenleme Komutları, Bilgisayar Destekli 2-Boyutlu Çizim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizgi çeşitleri ve antetli teknik resim kağıdını tanımlama Teknik çizim ders notu.pdf
2 Teknik Resme Giriş Teknik çizim ders notu.pdf
3 Teknik Yazı Teknik çizim ders notu.pdf
4 Geometrik Çizimler Teknik çizim ders notu.pdf
5 Geometrik Çizimler Teknik çizim ders notu.pdf
6 Ölçülendirmenin Esasları ve Yassı Parçlar Teknik çizim ders notu.pdf
7 İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler Teknik çizim ders notu.pdf
8 Ara Sınav
9 İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler Teknik çizim ders notu.pdf
10 Görünüşler Teknik çizim ders notu.pdf
11 Kesit Görünüşler Teknik çizim ders notu.pdf
12 Kesit Görünüşler Teknik çizim ders notu.pdf
13 Perspektif Resimler Teknik çizim ders notu.pdf
14 Tasarı Geometrisi ve Kuralları Teknik çizim ders notu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277022 Serbest elle çizebilme ve yazma
2 1277023 Teknik resimleri ölçülendirme
3 1277024 Makina parçalarının görünüşlerini çizebilme
4 1277025 Makine parçalarının kesit görünüşlerini çizebilme
5 1277026 2-Boyutlu resimlerin çıktısını alabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 3 4
3 3 3 4
4 3 3 4
5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek