Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM209 Materials And Energy 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Provides solutions to material problems in factory environment

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Engin Burgaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elementary Principles of Chemcial Processes, 3rd Edition, Felder and Rousseau, Wiley, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Process and process variables, Process types, General equilibrium of materials equilibrium, Independent Degree Analysis, Bypass and recycling events, Material equilibrium in multiple unit processes, Equilibrium equilibrium of atomic reactive type process material, Equilibrium equilibrium equilibrium type, Reactive kind in reaction level equilibrium of process material, equilibrium of energy for a closed system, equilibrium of energy for an open system, equilibrium of energy equilibrium for open system, definition of specific properties, definition of specific internal energy, definition of specific properties, definition of specific enthalpy

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
11 Soru-Yanıt 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Process and process variables SCX-3200_20120620_14290505.jpg
2 Process types SCX-3200_20120620_14290505.jpg
3 Equilibrium of general material balance SCX-3200_20120620_14292602.jpg
4 Independent Degree Analysis SCX-3200_20120620_14292602.jpg
SCX-3200_20120620_14294607.jpg
5 Bypass and recycling events SCX-3200_20120620_14300606.jpg
6 Material balances in multiple unit processes SCX-3200_20120620_14302601.jpg
7 Equilibrium of atomic reactive type process material SCX-3200_20120620_14304604.jpg
8 Equilibrium of molecular reagent type process material SCX-3200_20120620_14310602.jpg
9 Equilibrium of Reaction Type Reaction Type Reaction Material SCX-3200_20120620_14312703.jpg
10 Energy equilibrium for a closed system SCX-3200_20120620_14315902.jpg
11 Energy balance equation for an open system SCX-3200_20120620_14315902.jpg
12 Equilibrium of energy balance for open-loop open system SCX-3200_20120620_14322402.jpg
13 Specific property definitions SCX-3200_20120620_14324601.jpg
14 Definition of specific internal energy, Definitions of specific properties, Definition of specific enthalpy SCX-3200_20120620_14330606.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497657 Teaches to define and solve process problems in a factory.
2 1497658 Teaches to establish equality of materials.
3 1497659 Teaches to establish energy equality.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 2 3 3 2 3 4 3 3 4
2 4 4 4 3 4 3 2 2 5 4 4 4
3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek