Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM213 Professional English 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği temel konularının İngilizce olarak öğrenciye öğretir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür Demircan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Callister W.D. Materials Science and Engineering: An Introduction, 8th edition, Wiley, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzemelerin tarihcesi, Malzemelerin sınıflandırılması, Kristalli ve amorf malzemeler, kristal ve paket yapılar, X-ışını kırınımı, Kristal kusurlar, Mikroskopi tekniği, Mikroskop çeşitleri, Mekanik özellikler, Difüzyon ve mekanizması, Metal Alaşımlar, Metal işleme teknikleri, Seramik Yapılar ve Seramik Çeşitleri, Polimer çeşitleri ve yapıları, Plastikler, Elastomerler ve uygulama alanları, elyaf takviyeli kompozitler, Seraniklerin işlenmesi ve uygulama alanları, Metal Matrisli Kompozitler, Seramik Matrisli Kompozitler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
8 Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
54 Ev Ödevi 22 3 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemelerin tarihcesi, Malzemelerin sınıflandırılması hafta1.pptx
2 Kristalli ve amorf malzemeler, kristal ve paket yapılar, hafta2.pptx
3 X-ışını kırınımı hafta3.pptx
4 Kristal kusurlar, Mikroskopi tekniği, Mikroskop çeşitleri hafta4.pptx
5 Mekanik özellikler hafta5.pptx
6 Difüzyon ve mekanizması hafta6.pptx
7 Ara sınav hafta7-1. vize.pptx
8 Metal Alaşımlar, Metal işleme teknikleri hafta8.pptx
9 Seramik Yapılar ve Seramik Çeşitleri, hafta9.pptx
10 Polimer çeşitleri ve yapıları, Plastikler, Elastomerler ve uygulama alanları hafta10.pptx
11 Elyaf takviyeli kompozitler, hafta11-2. vize.pptx
12 Seramiklerin işlenmesi ve uygulama alanları hafta12.pptx
13 Metal Matrisli Kompozitler hafta13.pptx
14 Seramik Matrisli Kompozitler hafta14-final.pptx
15 Final Sınav
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279476 Mesleki İngilizceyi hem telaffuz hem de okuyup anlama becerisini sağlar
2 1279477 Mesleki terimlerin İngilizce olarak yazılabilmesini sağlar
3 1279478 Okuduğu İnglizce mesleki terimlerin anlaşılmasını sağlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek