Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM207 Statik ve Mukavemet 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Statik ve Mukavemetin temel kavram ve uygulamalarını metalurji-malzeme bilimi çerçevesinde tanıtılması, mekanik problemlerini analiz yeteneğinin kazandırılması, eleman için davranış bilincinin verilmesi, analiz ve sentez yapabilme becerisinin kazandırılması ve mekanik metalurji konularına alt yapı oluşturulması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç TUHTA

Ön Koşul Dersleri

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Statik ve Mukavemetin temel kavram ve uygulamalarını metalurji-malzeme bilimi çerçevesinde tanıtılması, mekanik problemlerini analiz yeteneğinin kazandırılması, eleman için davranış bilincinin verilmesi, analiz ve sentez yapabilme becerisinin kazandırılması ve mekanik metalurji konularına alt yapı oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuvvet ve Moment Bölüm 1.pdf
2 Düzlemde Denge Bölüm 2.pdf
3 Ağırlık Merkezi Bölüm 3.pdf
4 Kafes ve Çerçeve Sistemler Bölüm 4.pdf
5 Serbest Cisim Diyagramı Bölüm 5.pdf
6 Elastik sabitler Bölüm 6.pdf
7 2 ve 3 eksenli gerilmeler Bölüm-7 Çözümlü Problemler.pdf
8 Kesit Tesirleri Bölüm-7 Kesme Kuv Eğilme Mom.pdf
9 Ara Sınav
10 Çok bileşenli malzemelerin mukavemet değerleri Bölüm-8 Kafes sistemleri.pdf
11 Noktasal ve Üniform Yükleme, Kuvvet-moment diyagramları, Bölüm-9.Çerçeve ve Makineler.pdf
12 Kuvvet-moment diyagramları, ağırlık merkezi kavramı, atalet momenti, Bölüm-9.Çerçeve ve Makineler.pdf
13 Kuvvet-moment diyagramları, ağırlık merkezi kavramı, atalet momenti, Bölüm-10.Sürtünme.pdf
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289583 Gerilme- şekil değiştirme ilişkisini yorumlar
2 1289584 Çok yönlü gerilmeleri analizini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5
2 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek