Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM206 Materials Characterization Techniques 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Malzeme karakterizasyon teknikleri hakkında öğrenciye detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Malzeme Karakterizasyon Teknkleri Ders Notları, 2019. Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith (Eds.), Handbook of Materials Measurement Methods, 2006. Ziya Engin Erkmen, "Malzeme Karakterizasyonu ve Temel İlkeleri", Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012. Serdar Salman, Özkan Gülsoy, "Metalografi Bilimi", Nobel Yayın D., Ankara, 2004. Yang Leng, "Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods", Wiley, 2008. C. Richard Brundle, "Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films", Butterworth-Heinemann , 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Malzemelerin genel özellikleri, kütle spektrometresi, UV-görünür spektrometresi, floresans-fosforesans spektroskopisi, raman spektroskopisi, infrared spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Atomik soğurma spektrometresi, gaz ve sıvı kromatografisi, Kırınım teorisi, X-Işını Kırınımı, Optik Mikroskopu, Taramalı elektron mikroskopu, Geçirimli elektron mikroskopu, Taramalı prob mikroskopu, Taramalı tünelleme spektroskopsi, Atomk kuvvet mikroskopu, Auger elektron spektoskopisi, X-ışını fotoelektron spektroskopisi, İkincil iyon kütle spektroskopisi, termal ısıtma yöntemleri, diferansiyel taramalı kalorimetre, termomekanik analiz, dinamik mekanik analiz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
11 Soru-Yanıt 25 1 25
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemelerin genel özellikleri, kütle spektrometresi, UV-görünür spektrometresi, SCX-3200_20120620_14225604.jpg
2 floresans-fosforesans spektroskopisi, raman spektroskopisi, infrared spektroskopisi SCX-3200_20120620_14232500.jpg
3 nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Atomik soğurma spektrometresi SCX-3200_20120620_14234509.jpg
4 gaz ve sıvı kromatografisi SCX-3200_20120620_14240504.jpg
5 Kırınım teorisi, X-Işını Kırınım SCX-3200_20120620_14242608.jpg
6 Optik Mikroskopu SCX-3200_20120620_14244708.jpg
7 Taramalı elektron mikroskopu SCX-3200_20120620_14250702.jpg
8 Geçirimli elektron mikroskopu SCX-3200_20120620_14252704.jpg
9 Taramalı prob mikroskobu, Atomik kuvvet mikroskopu, Taramalı tünelleme mikroskobu SCX-3200_20120620_14254705.jpg
10 Auger elektron spektoskopisi SCX-3200_20120620_14254705.jpg
SCX-3200_20120620_14260905.jpg
11 X-ışını fotoelektron spektroskopisi, İkincil iyon kütle spektroskopisi SCX-3200_20120620_14262901.jpg
12 termal ısıtma yöntemleri SCX-3200_20120620_14264907.jpg
13 diferansiyel taramalı kalorimetre, termomekanik analiz SCX-3200_20120620_14270901.jpg
14 dinamik mekanik analiz SCX-3200_20120620_14270901.jpg
SCX-3200_20120620_14272901.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288804 Teorik ve uygulamalı bilgiyi aynı anda öğrenilir
2 1288805 Analitik düşünme ve uygulama becerisi geliştirilir
3 1288806 Laboratuvar ortamında nasıl teorik bilginin kullanılacağı öğretilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek