Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM210 Materials Science II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Giving to basic concepts related to main class of Materials such as metals, ceramics, polymers and composites and basic knowledge about phase structure and dynamics.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Materials Science I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W.D. Callister, D.G. Rethwisch, Ed. Kenan Genel, Nobel Yayın, 2017. W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, Eighth Edition, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Phase Diagrams of Materials Time Temperature Phase Diagrams Metallic Materials and Applications Metallic Materials Production and Strengthening Mechanisms Ceramic Materials and Applications Polimeric Materials and Applications Composite Materials Applications

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 13 2 26
22 Proje Hazırlama 1 33 33
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Phase Diagrams of Materials ch11.pdf
2 Phase Diagrams of Materials ch12.ppt.pptx
3 Time Temperature Phase Diagrams ch12.ppt.pptx
4 Time Temperature Phase Diagrams ch13.ppt
5 Metallic Materials ch13.ppt
6 Metallic Materials and Applications ch14.ppt.pptx
7 Metallic Materials Production and Strengthening Mechanisms ch14.ppt.pptx
8 Ceramic Materials ch14.ppt.pptx
9 Midterm ch15_V2.ppt
10 Ceramic Materials and Applications ch15_V2.ppt
11 Polimeric Materials ch15_V2.ppt
12 Polimeric Materials and Applications ch16_V3.ppt
13 Composite Materials ch16_V3.ppt
14 Composite Materials Applications ch16_V3.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278648 To learn the basic concepts related to main class of Materials such as metals, ceramics, polymers and composites
2 1278649 To learn the basic knowledge about phase structure and dynamics.
3 1278650 To apply basic knowledge of materials science to real life problems

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 5
2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 5
3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek