Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerine Lineer Cebir bilgilerini aktarmak, muhakeme gücünü artırmak, bölümde kullanacakları matematiksel kavramları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni ZERİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Linear Algebra, Fourth Edition, Schaum''''''''s outlines, Seymour Lipschutz and Marc Lars Lipson, McGraw-Hill, 2001 Newyork

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vektörler, Matrisler, lineer denklem sistemleri, determinantlar,Vektör uzayları, alt uzaylar, bazlar, boyutlar, lineer dönüşümler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 4 16
54 Ev Ödevi 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektörler, vektör işlemleri, vektörel çarpım, iç-çarpım
2 R^3 de doğrular ve Hiperdüzlem
3 Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler
4 Elementer işlemler ve uygulamaları
5 Inverse matris ve invers matris buma
6 Matris Cebiri
7 Determinantlar ve bazı özellikleri
8 Ara Sınav
9 Yüksek mertebeden determinantlar
10 Lineer denklem sistemleri, Gramer ve Gauss Elimine yöntemleri ile lineer denklem sistemlerinin çözümleri
11 Vector uzayları, alt vektör uzayları ve bir vektör uzayının bazı
12 Vektör uzayının ve alt vektör uzayının boyutları
13 Lineer dönüşümler, lineer dönüşümün çekirdek ve görüntüsünün boyutları
14 Lineer dönüşümün matris gösterimi ve baz değişim matrisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508539 Vektörler, vektörlerle yapılan işlemler (vektörel çarpım, iç çarpım v.b) konusunda bilgi sahibi olur.
2 1508540 Vektör uzayları ve alt uzayları ile ilgili kavramları öğrenir.
3 1508541 Matris kavramını öğrenmek, Elemanter operasyonlar uygulayabilmek ve matrisler üzerinde cebirsel işlemler yapabilir, Ters matris,ters matrisin tersinin bulunması, Determinant ve yüksek boyutlu determinantlar konusunda bilgi sahibi olur.
4 1508542 Lineer Denklemler ; Homojen Lineer denklem sistemleri ve Homojen olmayan Lineer denklem sistemleri kavramlarını öğrenir ve lineer denklem sistemlerini Gramer Yöntemi, Gauss Eleminasyon v.b yöntemleri kullanarak ile çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3
2 4 3 3
3 4 3 3
4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek