Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM305 Taşınım Olayları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Isı ve Kütle Geçişinin Temellerini öğrencinin kavrayabilmesini sağlar özellikle de Taşınım problemleri ve kavramları üzerinde durulur

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Mehmet KURU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Isı ve Külte Geçişinin Temelleri, Frank P. Incropera, Palme Yayınevi, 2015. Transport Phenomena, R.B. Bird, W.E. Stewart & E.N. Lightfoot, John Wiley & Sons, Inc. 2007. An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering, David R. Gaskell, Momentum Press, 2012. Isı ve Kütle Transferi, Afshin J.Ghajar Yunus A. Çengel, Palme Yayıncılık, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşınım olayları, Genel Kavramlar, Akışkanlar ve Vizkozite, Akışkanların özellikleri ve akış çeşitleri, akış ölçümleri, Reynolds Sayısı, Newton sıvıları, viskozitesi ve birimleri, Newton olmayan akışkanlar, Laminer ve Türbülans akışı, Sıvıların, Gazların, Sıvı Metal ve Alaşımların Viskozitesi, Isı transferi ve türleri, Kütle transferi ve temelleri, homojen kinetiği,Kütle Taşınımı Gerçekleşen Endüstriyel Örnekler, Difüzyon, heterojen reaksiyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşınım olayları, Genel Kavramlar Taşınım Olayları 1. hafta.pptx
2 Akışkanlar ve Vizkozite Taşınım Olayları ders notları.pdf
3 Akışkanların özellikleri ve akış çeşitleri, akış ölçümleri Taşınım Olayları 3. hafta.pptx
4 Reynolds Sayısı, Newton sıvıları, viskozitesi ve birimleri Taşınım Olayları ders notları.pdf
5 Newton olmayan akışkanlar, Laminer ve Türbülans akışı Taşınım Olayları 5. hafta.pptx
6 Sıvıların, Gazların, Sıvı Metal ve Alaşımların Viskozitesi Taşınım Olayları ders notları.pdf
7 ısı transferi ve türleri Taşınım Olayları 7. hafta.pptx
8 ısı transferi ve türleri Taşınım Olayları ders notları.pdf
9 Ara sınav
10 Kütle transferi ve temelleri, homojen kinetiği Taşınım Olayları 10. hafta.pptx
11 Kütle transferi ve temelleri, homojen kinetiği
12 Kütle Taşınımı Gerçekleşen Endüstriyel Örnekler
13 Difüzyon
14 heterojen reaksiyonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497660 Doğal Taşınım ve Yayılımla kütle geçişi arasındaki farkı anlayıp problemleri çözümler
2 1497661 Taşınımın temel esasları hakkında bilgi sahibi yapar
3 1497662 İletim, taşınım ve ışınım hakkındaki malzeme ve enerji denge denklemleri kurmamızı sağlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4
2 4 4 4 3
3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek