Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM313 Malzeme Üretim Laboratuvarı I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Malzeme üretim ve karakterizasyon yöntemlerinin uygulamalı öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Özgür Demircan , Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Materials Characterization Techniques

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili deneylere ait deney föyleri

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Laboratuvar bilgilendirme ve ölçüm teknikleri, Arşimed-yoğunluk deneyi, Isıl iletkenlik deneyi, metalografi deneyi, çekme deneyi, polimer aşınma-sertlik deneyi, öğütme deneyi, elek analizi deneyi, sol-gel deneyi, sertlik deneyi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 12 1 12
7 Laboratuvar 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar bilgilendirme ve ölçüm teknikleri malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
2 Laboratuvar bilgilendirme ve ölçüm teknikleri malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
3 Arşimed-yoğunluk deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
4 Isıl iletkenlik deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
5 Metalografi deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
6 Çekme deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
7 Polimer aşınma- sertlik deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
8 Arasınav
9 Öğütme deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
10 Elek analizi deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
11 Sol-jel deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
12 Vickers sertlik deneyi malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
13 Deneylerin tekrarı malzeme üretim lab 1 föyü.pdf
14 Yıl sonu sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283689 Öğrenci uygulamaya yönelik birçok konuda deney yapma becerisi kazanır.
2 1283690 Grupla çalışmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4
2 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek