Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM321 Electrıcal, Magnetıc And Optıcal Properties Of Materials (TS 1) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

To investigate the electrical, magnetic and optical properties of materials.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Academic member of department

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

Electrical magnetic and optical properties of materials.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Electrical Properties: Electrical conductivity, electronic and ionic conduction; energy band structures in solids,conduction in terms of band and atomic bonding models.
2 Electrical Properties: Electron mobility, electrical rezistivity of metals, intrinsic semiconduction.
3 Electrical Properties: Extrinsic semiconduction, the temperature dependence of carrier concentration, factors that affect carrier carrier mobility.
4 Electrical Properties: The Hall effect, semiconductor devices, conduction in ionic materials, electrical properties od polymers, dielectric behavior, polarization and types of polarization.
5 Electrical Properties: Frequency dependence of the dielectric constant, dielectric strength, ferroelectricity and piezoelectricity.
6 Magnetic Properties: Basic concepts, magnetization, diamagnetism and paramagnetism.
7 Magnetic Properties: Ferromagnetism, antiferromagnetism and ferrimagnetism, the influence of temperature on magnetic behavior
8 MIDTERM EXAM
9 Magnetic Properties: Domains and hysteresis, magnetic anizotropy, soft and hard magnetic materials, superconductivity.
10 Optical Properties: Electromagnetic radiation, light intereaction with solids, optical properties of metals.
11 Optical Properties: Optical properties of nonmetals (refraction, reflşection and absorption).
12 Optical Properties: Optical properties of nonmetals (transmission, coloration, opacity and translucency ın ınsulators.
13 Optical Properties: Luminescence, photoconductivity, lasers and optical fibers.
14 Final Exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289370 Calculate the electrical conductivities of metals, semiconductors and insulators; distinguish between interinsic and extrinsic semiconducting materials.
2 1289371 Describe the magnetization, explain the nature and source of diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism.
3 1289372 Define the index of refraction, describe the mechanism of photon absorption for insulators and semiconductors. Explain the translucency and opacity for inherently transparent dielectric materials.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5
2 5 5 5
3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek