Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

1. Tahribatsız Muayenenin temel kavramları 2. Farklı mühendislik alanlarında TM 3. Sıvı penetran testi, manyetik toz testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım testlerinin prensipleri 4. Sıvı penetran testi, manyetik parçacık testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım testlerinin uygulamaları ve limitleri 5. HMM ile kusurların belirlenmesi 6. Döküm, hadde ve boru üretiminde TM 7. TM verilerin değerlendirilmesi 8. Hasar analizi ile malzeme özelliklerinin ilişkisi, bu bilgilerin HMM ile kullanımı 9. TM standartları 10. Sıvı penetran testi, manyetik toz testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım test gereçleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul E. Mix, P.E., E.E., Introduction to Nondestructive Testing: A Training Guide, 2nd Edition ISBN: 978-0-471-42029-3, July 2005 Wiley Ravi Prakash Nondestructive Testing Techniques. New Academic Science Ltd May 2009 ISBN 13: 9781906574062 ISBN 10: 1906574065 Handout on Nondestructive Testing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hasarsız malzeme muayenesi yöntemleri ürünlerin üretim ve kullanımları süresince kalite güvencesi açısından önemlidir. Bu ders hasarsız malzeme muayenesi ve uygulamaları alanlarını kapsar. HMM nin alanı, gerekli durumlar ve tanımlar, hasarlı ve hasarsız yöntemlerin karşılaştırılması, HMM töntemleri, sıvı penetran testi, manyetik toz testi, ultrasonik test, radyografik test, eddy akım testi, diğer HMM yöntemleri ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasarsız malzeme muayenesinin tanımı, hasarlı ve hasarsız testler ve karşılaştırılması
2 Sıvı penetran testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
3 Sıvı penetran testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
4 Manyetik toz testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
5 Manyetik toz testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
6 Radyografi testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
7 Radyografi testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
8 Ara Sınav
9 Ultrasonik muayene testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
10 Ultrasonik muayene testinin uygulama prosedürü ve uygulama ekipmanları
11 Eddy Akım testinin prensipleri, uygulama ve sınırları
12 Diğer TM testleri ve uygulamaları
13 Öğrenci projelerinin sunumları, tartışılması ve değerlendirilmesi
14 Öğrenci projelerinin sunumları, tartışılması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289343 Kalite güvencesi ve TM arasındaki ilişkiyi öğrenilir
2 1289344 Sıvı penetrant testi ve uygulamaları öğrenilir
3 1289345 Manyetik toz testi ve uygulamaları öğrenilir
4 1289346 Ultrasonik test ve uygulamalarını öğrenilir
5 1289347 Radyografik test ve uygulamaları öğrenilir
6 1289348 Eddy akım testi ve uygulamaları öğrenilir
7 1289349 TM sonuçlarını standartlar ve malzeme bilgileri ışığında değerlendirilmesi öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4
2 3 4 4
3 3 4 4
4 3 4 4
5 3 4 4
6 3 4 4
7 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek