Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM308 Composite Materials 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Students will be informed about types of composites, production of composites, definition of composites, mechanics of composites

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür Demircan

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kompozit malzemeler giriş, Prof.Dr.Yusuf Şahin, 2006. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ, Yazar: William D CALLISTER, Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Classification of composite materials, Definitions of fibers and matrix, Particle reinforced and laminated composites, Calculating of elastic modulus of composites according to fiber types and direction of loadings,Calculating of fiber and polymer volume fractions of composites, Fabricating of polymeric composite materials Tests of composites

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Classification of composite materials hafta1.pdf
2 Definitions of fibers hafta2.pdf
3 Definitions of matrix hafta3.pdf
4 Particle reinforced and laminated composites hafta4.pdf
5 Calculating of elastic modulus of composites according to fiber types and direction of loadings hafta5.pdf
6 Calculating of fiber and polymer volume fractions of composites hafta6.pdf
7 Midterm exam hafta7-1. vize.pptx
8 Fabricating of polymeric composite materials hafta8.pdf
9 Fabricating of polymeric composite materials hafta9.pdf
10 Fabricating of polymeric composite materials hafta10.pdf
11 Metal matrix composites hafta11-2. vize.pptx
12 Seramic matrix composites hafta12.pdf
13 Sandwich composites hafta13.pdf
14 Final exam hafta14-final.pptx
15 Repeat exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279469 Students will be informed about definition of composites
2 1279470 Students will be informed about types of composites
3 1279471 Students will be informed about mechanics of composites
4 1279472 Students will be informed about production of composites

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 5 4 5
3 4 4 4
4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek