Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM304 Seramik Malzemeler 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Seramik malzemelerle ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Tuğba MUTUK

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı/Diğer Materyal : D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, II.Edition, Marcel Dekker, New York, 1992, W.D. Kingery, H.K. Bovven, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, II.Edition, John Wiley&Sons, New York, 1976, W.E. Lee, W.M. Rainforth, Ceramic Microstructures, Chapman&Hall, London, 1994, W. Salmang und H.Scholze: Keramik. (Teil I &II) Springer Verlag. Berlin. 1992. A.E. Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Yayın No. 1454, İstanbul, 1992. M. Barsoum,. Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin türleri. Geleneksel seramikler, ileri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari. Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri. Doğal ve sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri. Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri. Hammadde proses işlemleri. Sentetik seramik tozlar. Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri. Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri. Bünye ve sır formül hesapları. Seramiklerde kurutmanin prensipleri ve teknolojileri. Sinterleme. Toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri. Seramik fırınları. Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 3 3
23 Proje Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik malzemelere giriş - - 1. Hafta Seramik Malzemeler.pdf
2 Seramiklerin türleri - - 2. Hafta Seramik Malzemeler.pdf
3 Geleneksel seramikler - - 3. Hafta Seramik Malzemeler.pdf
4 İleri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari - - 4. Hafta Seramik Malzemeler.pdf
5 Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri - - 5. Hafta Seramik Malzemeler.pdf
6 Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri - - 6. Hafta Seramik Malzemeler.pdf
7 Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri - - 7.Hafta Seramik Malzemeler.pdf
8 Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri - -
9 Ara Sınav
10 Sinterleme ve toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri -- -
11 Sinterleme ve toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri
12 Seramik fırınları
13 Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar
14 Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508324 Seramik malzemelerin üretim süreçlerini öğrenmek
2 1508325 Seramik malzemelerin kristal yapıları hakkında bilgi edinmek
3 1515732 Seramik hammaddelerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek