Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM320 Welding And Welding Technologies (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Explains the welding technologies and their applications

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Sinem ÇEVİK

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Welding and Welding Technology,Richard Little. Welding Processing and Technology,2003, R. S. Parmar. Welding Technology Fundamentals,2010, William A. Bowditch.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

1) What is the welding in manufacturing? 2) History of welding. 3) Welded joining methods. 4) Welding Technology and its place in today's industry. 5) Definition of source. 6) Metal material supply. 7) Basic Differences Between Welding, Casting, Forging. 8) Classification of Basic Methods of Welding, Soldering, Bonding, Riveting. 9) Definition, Importance and Classification of Source. 10) Welding Capability. 11) Types of sources; Gas Melting Source. Electric Arc Welding. Submerged arc welding. Gas Arc Welding, Resistance Welding, Friction Welding, Electron Beam Welding, Welding and Cutting with Laser Beam, Brazing, 12) Welding Defects 13) Fundamentals of Welded Manufacturing, Safety in Welding Technology 14) Non destructive testing

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 The definition of welding History of welding None None omu_malz_ lab-kaynak.ppt
2 Weldability Introduction of welding metallurgy None None 201_İmalat TeknolojileriDr.pdf
3 Definition of welding regions (HAZ, Welded area, base metal) How the welding region occurs None None 756768739_kaynak-teknolojisi_makine.pdf
4 Joining technologies in ferrous alloys Joining technologies in non- ferrous alloys None None Overview.pdf
5 Classification of Basic Methods of Welding, Soldering, Bonding, Riveting. None None K2DigerPlastikLehimYapistirma.pdf
6 Welding defects Introduction to welding cracking Hot cracking Liquation cracking Ductility dip cracking None None Bölüm+4+Kaynak+Hataları.pdf
7 Welding defects- continue Distortion ResidualStresses Porosities Welding seam None None electric arc welding.PDF
8 Mid- term exam
9 Introduction to welding methods None None welding_processes.ppt
10 Different kinds of welding techniques oxyacetylene welding electric arc welding TIG, MIG- MAG None None oxy-acetylene-180802121625.pdf
11 Different kinds of welding techniques- continue Laser welding Electron beam welding Friction welding Plasma welding methods None None weld-design.ppt
12 Non- destructive methods Visual inspection Penetrant testing Magnetic Particle testing Eddy- current None None a brief description of ndt.pdf
13 Non- destructive methods- continue Radiography testing Ultrasonic testing None None Uçaklarda Tahribatsız Muayene.pdf
14 Safety in Welding Technology None None WL.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289330 To be able to comprehend welding ability and affecting factors
2 1289331 Define the welding metalllurgy
3 1289332 Explain the different welding methods and applications
4 1289333 Explain non-dstructive techniques

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3
2 5 4 3 3
3 5 4 3 3
4 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek