Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

1. Isıl işlemin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, 2. Çeliğin ısıl işlemine alaşım elementlerinin etkisinin anlaşımasını sağlamak, 3. TTT ve CCT diyagramlarını öğretmek, 4. Isıl işlem ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyes

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G. E. Totten (Ed.), Steel heat treatment: Metallurgy and Technologies”, Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2007. H.E. Boyer, Practical Heat Treating, (Fourth Edn.) A S M. Ohio, 1989. M.A. Topbaş, Isıl İşlemler, Prestij Basım-Yayın, 1993. K.Tülbentçi, Metallerin Isıl İşlemi (Fotokopi ile çoğaltılmış ders notu), 1995 Sinha K. A., Ferrous physical metallurgy, 1989. Totten E. G., Steel heat treatment handbook, Marcel Dekker Inc., Newyork, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fe-C faz diyagramı, alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi, östenitik dönüşüm, TTT ve CCT diyagramları, martenzitik dönüşümlerin temelleri, çeliğe su verme ve temperleme, yüzey sertleştirme, demir dışı metallerin ısıl işlemi, ısıl işlem hataları, çökelme sertleşmesi, ısıl işlem ekipmanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fe-C faz diyagramını ve alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi
2 Fe-C alaşımlar (çelikler ve dökme demirler)
3 Isıl işlemin temelleri
4 Su verme ve temperleme
5 Sertleşme yapmayan ısıl işlemler
6 Isıl işlemin mekanik özellikler ile ilişkisi
7 Isıl işlemin mekanik özellikler ile ilişkisi
8 Ara Sınav
9 TTT ve CCT diyagramları
10 Sertleştirilebilirlik ve sertleştirilebilirliği etkileyen faktörler
11 Yüzey sertleşme (alev ve indüksiyon sertleşmesi)
12 Yüzey sertleşme (alev ve indüksiyon sertleşmesi)
13 Çökelme sertleşmesi
14 Isıl işlem hataları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289350 Fe-C faz diyagramını ve alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisini yorumlayabilir
2 1289351 Isıl işlemin temel prensibini anlar
3 1289352 Çeliklerde sertleştirici ve sertleştirmeyen ısıl işlemleri anlar ve yorumlar
4 1289353 Isıl işlem ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir
5 1289354 TTT ve CCT diyagramlarını kullanabilir
6 1289355 Çökelme sertleşmesi ve uygulamalarını gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4 4 4 4
3 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 4 4 4 4
6 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek