Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM328 Refrakterler (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilere refrakter malzemelerin özellikleri, türleri ve üretimi, monolitik refrakterler, izolasyon refrakterleri hakkında bilgi verilecektir. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda metallerin üretiminde kullanılan fırınlar tanıtılarak fırınların teknolojik tasarım açısından sınıflandırılması, fırın verimliliği, ısı kayıpları ve ısının geri kazanılması konuları incelenecektir. Fırın ve refrakterlerin çevreye olan etkileri verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

1 Giriş, fırınlar ve kullanım alanları 2 Fırınların sınıflandırılması, dikey, yatay ve döner fırınlar 3 Fırın malzemelerinin seçimi ve üretimi 4 Ergitme, pişirme ve ısıl işlem fırınları, ısının geri kazanımı 5 Yüksek fırın, konverter, elektrik ark fırınları ve refrakterleri 6 Şekilli, şekilsiz ve prefabrik refrakterlerin üretimi ve özellikleri - Kısa sınav1 7 Ara sınav-1 8 Silika, şamot ve yüksek alumina esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri 9 Zirkon, karbon ve silisyum karbür katkılı refrakterlerin üretimi ve özellikleri 10 MgO, CaO, MgO-CaO, kromit, fosterit esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri 11 Fırın verimliliği, fırın tasarım metotları - Kısa sınav 2 12 Ara sınav-2 13 Fırınların kontrolu ve güvenlik, salınımlar ve çevresel etkileri - Ödev Teslimi 14 Öğrenci sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
11 Soru-Yanıt 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
21 Rapor Sunma 2 10 20
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 10 10
36 Rapor 2 5 10
49 Performans 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, fırınlar ve kullanım alanları - -
2 Fırınların sınıflandırılması, dikey, yatay ve döner fırınlar - -
3 Fırın malzemelerinin seçimi ve üretimi - -
4 Ergitme, pişirme ve ısıl işlem fırınları, ısının geri kazanımı - -
5 Yüksek fırın, konverter, elektrik ark fırınları ve refrakterleri - -
6 Şekilli, şekilsiz ve prefabrik refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
7 Ara sınav - -
8 Silika, şamot ve yüksek alumina esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
9 Zirkon, karbon ve silisyum karbür katkılı refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
10 MgO, CaO, MgO-CaO, kromit, fosterit esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
11 Fırın verimliliği, fırın tasarım metotları - -
12 Fırın verimliliği, fırın tasarım metotları - -
13 Fırınların kontrolu ve güvenlik, salınımlar ve çevresel etkileri - Ödev Teslimi - -
14 Öğrenci sunumları - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508442 Fırınların endüstriyel uygulamalarda malzemelerin üretimindeki önemini açıklayabilmek
2 1508443 Fırınları ve refrakterlerle ilgili temel kavramları tanımlayabilmek,
3 1508444 Fırınlarda kullanılan refrakterlerin seçimi, üretimi ve kalite kontrolü konularını ana hatlarıyla tanımlamak
4 1508445 Çeşitli sektörlerde kullanılan fırınların tasarımında dikkate alınacak parametreleri irdeleyebilmek
5 1508446 Fırınlar ve refrakterlerden kaynaklanabilecek çevre sorunlarını tanımlayabilmek,
6 1508447 Fırınlar ve refrakterlerle ilgili olarak verilen bir konuyu ve/veya endüstrideki bir uygulamayı inceleyerek yazılı ve sözlü olarak sunmak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 3 1
3
4
5 1
6 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek