Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Kauçuk teknolojisi hakkında teorik bilgi öğretir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Ciesielski, An Introduction to Rubber Technology, Rapra Technology Limited, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR, UK, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, kimyasal direnç ve konsantrasyon, kimyasal direnç ve sıcaklık, mekanik özellikler ve sıcaklık, kauçuk bileşiği, özel elastomerler, stiren bütadien kauçuğu, silikon kauçuğu, katkılar, hızlandırıcılar, plastikleştiriciler, vulkanizasyon, kauçuk ekipmanı, merdaneler, ekstruderler, enjeksiyon makinası, kauçuk karakterizasyon teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
11 Soru-Yanıt 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal kauçuk, sentetik kauçuk 1.pdf
2 kimyasal direnç ve konsantrasyon 1.pdf
3 kimyasal direnç ve sıcaklık 2.pdf
4 mekanik özellikler ve sıcaklık 2.pdf
5 kauçuk bileşiği 3.pdf
6 özel elastomerler 3.pdf
7 stiren bütadien kauçuğu 4.pdf
8 silikon kauçuğu 4.pdf
9 katkılar 5.pdf
10 hızlandırıcılar 5.pdf
11 plastikleştiriciler 6.pdf
12 vulkanizasyon 6.pdf
13 kauçuk ekipmanı, merdaneler, ekstruderler, enjeksiyon makinası 7.pdf
8.pdf
14 kauçuk karakterizasyon teknikleri 7.pdf
8.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288810 Kauçuk vulkanizasyonu hakkında temel bilgi öğrenir
2 1288811 Kauçuk ekipmanı hakkında temel bilgi öğrenir
3 1288812 Özel elastomerler hakkında temel bilgi öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4
2 3 4 4 4
3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek