Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM322 Çimento ve Beton (TS 3) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında geleneksel seramikler alanında en yaygın olarak kullanılan malzeme olan beton ve çimentonun fiziksel ve mekanik özellikleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Öncelikle öğrencilere beton bileşenleri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde sertleşmiş betonun kalite kontrolü ve dayanıklılık özellikleri ile ilgili temel bilgilerin sunulması hedeflenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Tuğba MUTUK

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çimento ve Beton - Hayri Yalçın, Metin Gürü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında geleneksel seramikler alanında en yaygın olarak kullanılan malzeme olan beton ve çimentonun fiziksel ve mekanik özellikleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Öncelikle öğrencilere beton bileşenleri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağlayıcı maddeler (puzolanlar, kireç, alçı) 1. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
2 Yapay Puzolanlar (yüksek fırın curufu, silis dumanı) 2. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
3 Çimentoların özellkleri 3. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
4 çimento üretim aşamaları - - 4. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
5 çimento üretim aşamaları 5. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
6 Çimento hidratasyon süreçleri 6. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
7 Çimento hidratasyon süreçleri 7. Hafta Çimento ve Beton Dersi.pdf
8 Rötre ve betonun gerilme-şekil değişimi davranışı
9 Ara-sınav
10 Taze Beton Özellikleri
11 Beton bileşiminin saptanması ilkeleri, beton katkı maddeleri
12 Betonun dayanıklılığı ve özel betonlar
13 Çimentonun dayanıklılığı ve özel betonlar
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508326 Çimento ve Beton bileşenlerini tanımlayabilecek
2 1508327 Explain the concepts used in fresh and hardened concrete terminology
3 1508328 Çimento ve Beton bileşenlerinin kalite kontrolünde kullanılan deney yöntemlerini kavrayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek