Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM401 Malzeme Seçim ve Tasarımı 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörlerin öğretimi bilme (mukavemet, süneklilik, kararlılık gibi) Sonlu elemanlar analizi ile tasarım nasıl yapılırı öğretme Malzeme özellik kartlarını tanıtma Malzeme seçme stratejilerini öğrenme (Klasik ve Prof. Ashby metodu ile)

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür Demircan

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ashby, M. F. (1992) Materials Selection in Mechanical Design. UK: Butterworth Heinemann, Oxford. Fehim Fındık, Malzeme ve Tasarım Bilgisi, Seçkin Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme seçimi önemi; Malzeme seçimi-tasarım ilişkisi; Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörler (mukavemet, süneklilik, kararlılık gibi); Tasarım; Tasarım türleri; Sonlu elemanlar analizi ile tasarım; Mühendislik malzemeleri (Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler); Tüm malzemelerde görülen özellikler (mekanik, elektrik,..); Malzeme özellik kartları; Örnek malzeme özellik kartları (modül-mukavemet malzeme özellik kartı gibi); Malzeme seçme stratejisi; Klasik malzeme seçme yöntemi; Prof. Ashby malzeme seçme yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 10 2 20
9 Problem Çözümü 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
21 Rapor Sunma 5 2 10
22 Proje Hazırlama 2 15 30
23 Proje Sunma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme seçimi önemi hafta1.pptx
2 Malzeme seçimi-tasarım ilişkisi hafta2.pptx
3 Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörler (mukavemet, süneklilik, kararlılık gibi) hafta3.pptx
4 Tasarım; Tasarım türleri hafta4.pptx
5 Sonlu elemanlar analizi ile tasarım hafta5.pptx
6 Mühendislik malzemeleri (Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler) hafta6.pptx
7 Ara sınav hafta7-1. vize.pptx
8 Tüm malzemelerde görülen özellikler (mekanik, elektrik,..) hafta8.pptx
9 Malzeme özellik kartları hafta9.pptx
10 Örnek malzeme özellik kartları (modül-mukavemet malzeme özellik kartı gibi) hafta10.pptx
11 Malzeme seçme stratejisi hafta11-2. vize.pptx
12 Klasik malzeme seçme yöntemi hafta12.pptx
13 Prof. Ashby seçme yöntemi hafta13.pptx
14 Final sınavı hafta14-final.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278691 Malzeme Seçimi Grafiklerinin Anlaşılması
2 1278692 Malzeme Seçiminin Anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek