Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM423 Mikromekanik (TS 4) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu derste aşağıdaki konular etraflıca ele alınıp lisans seviyesinde öğretilmesi amaçlanmaktadır; Ölçeklendirme yasaları, mikro boyutlarda mekanik etkileşimler, mikro boyutlarda elektromanyetik ve elektrostatik etkileşimler, mikro boyutlarda akışkanların davranışı, ısı transferi ve madde taşınımı. Mikrosistemlerin tasarım ve üretimi, temiz oda proseslerine giriş, mikrosistem üretiminde kullanılan malzemeler ve kimyasal/fiziksel özellikleri. Mikrosistemlerin matematiksel modellemeleri ile dinamik ve statik simülasyonları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fakülte öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mems & Microsystems, Tai-Ran Hsu, McGraw Hill Mechanical Microsensors, M. Elwenspoek and R. Wiegerink, Springer Microsystem Design, S.D. Senturia, Kluwer

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Ölçeklendirme yasaları, mikro boyutlarda mekanik etkileşimler, mikro boyutlarda akışkanların davranışı, ısı transferi ve madde taşınımı. Mikrosistemlerin tasarım ve üretimi, temiz oda proseslerine giriş, mikrosistem üretiminde kullanılan malzemeler ve kimyasal/fiziksel özellikleri. Mikrosistemlerin matematiksel modellemeleri ile dinamik ve statik simülasyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 41 41

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrosistemlerde ölçekleme yasalarına giriş.
2 Mikrosistemlerin fiziksel sınırları
3 Mikrosistemlerde katı-cisim modellemesi.
4 Mikro ve nano-sistemler arasındaki temel farklar.
5 Mikrosistemlerde katı malzemelerin mekanik davranışları.
6 Katı malzemelerde stres ve gerginlik modellemesi .
7 Eşyönlü ve yön bağımlı malzemeler.
8 Katı sistemlerde statik ve dinamik yükleme .
9 Ara sınav
10 Euler-Bernoulli teorisi , Malzemelerde hareket ve sönümlenme.
11 Mikrosistemlerde tek-faz akışlar -Akışlarda ölçeklendirme .
12 Genel sıvı akışlarının mikro boyutlarda modellenmesi.
13 Mikrosistemlerde ısı transferi a. Isı transferinde ölçeklendirme b. Mikro boyutlarda ısıl-akışkan modellemesi.
14 Mikrosistemlerin dinamik modellemesi a. Modelleme stratejileri b. Durum-uzayı modellemesi c. Doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289366 Malzemelerin kimyasal yapılarına dayanarak mekanik dayanımları ve süneklikleri arasında ilişki kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek