Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM435 Yapı Seramikleri (TS 6) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

yapı seramiklerini tanımak, süreçlerini ve test ve analizlerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

yapı seramiklerini tanımak, kullanılan hammaddeleri hazırlanmalarını. yapı seramiklerinin süreçleri (şekillendirme, yüzey işlemleri, pişirme vb.) . yapı seramikleri üzerine yapılan testler ve analizler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 42 2 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı Seramiklerinin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması
2 Yapı Seramikleri Üretiminde Kullanılan Hammaddeler.
3 Hammaddelerin Depolanması
4 Hammaddelerin Hazırlanması
5 Yapı Seramiklerinin Süreçleri
6 Şekillendirme
7 Yüzey İşlemleri
8 Ara Sınav
9 Kesme, Kurutma
10 Pişirme
11 Nihai Mamul İşlemleri
12 Nihai Mamul İşlemleri
13 Yapı Seramikleri Üzerine Yapılan Testler ve Analizler.
14 Yapı Seramiklerinin Kalite Kontrol Standartları, Türkiye nin Yapı Seramikleri Endüstrisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289433 Mühendislik seramikleri ve yapı seramiklerini ifade eder.
2 1289434 Çağdaş yapılarda, yapı seramiklerinin vazgeçilmez yapı elemanları olduğunu maliyet ve estetik yönünden uygulanabilirliğini gösterir. Vazgeçilmez bir yapı malzemesi olan tuğla kiremit ürünlerin mühendislik tasarımlarını öğrenip kavrayabilecektir.
3 1289435 Yapı seramiklerinin üretim hammaddesi ve yöntemlerini açıklar Üretim yöntemi ve ürün çeşitlerini söyler. Her iklim ve kullanım yerlerine göre kullanılan yapı malzemelerinin üretilebilirliğini açıklayabilecektir
4 1289436 Yapılardaki dayanım ve ekonomikliği söyler. Uygun proses ve uygulama alanlarını belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 3
4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek