Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM433 Casting Technology (TS 6) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere döküm yöntemlerini, döküm kalıp tasarımı prensiplerin ve hesaplarını öğretmek, dökümlerin katılaşması esnasında doğabilecek sorunları ve giderme yollarını anlatmak, dökümcülükte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Sevim Alışır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Aran, A. 1989; Metal Döküm Teknolojisi, İTÜ yayınları, No:1395 [2] Ersümer, A. 1986; Demir Dökümü, Birsen kitabevi, No:9, İstanbul, [3] Arslan, F., 2006, Döküm Ders Notları, Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 8 1
5 Derse Katılım 14 3 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılaşma, çekirdeklenme, Kritik çekirdek boyutu, tane yapısı ve soğutmanın etkisi
2 Alaşımlarda katılaşma, alaşımların faz diyagramları, ötektik bileşim ve özellikleri
3 Mikrosegregasyon,oluşumu ve önlemek için neler yapılabilir
4 Yönlendirilmiş katılaşma.Çıkıcı ve besleyiciler, Yolluk tasarımı, soğutucu plakalar.
5 Bernoulli deklemi, debi ve katılaşma süresi hesabı
6 Döküm sıcaklığının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar ve gaz çözünürlüğünün döküm yapısı üzerine etkisi
7 Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan kalıp bileşenlerinin döküm yapısına ve mekanik özelliklere etkileri
8 Kum kalıba döküm yöntemleri, özelikleri avantaj ve dez avantajları
9 Arasınav
10 Kum kalıba döküm yöntemleri, özelikleri avantaj ve dez avantajları,
11 Öğrenci Sunu 1 Döküm yöntemleri,
12 Öğrenci Sunu 2 Metal eritme fırınları
13 Öğrenci Sunu 3 Döküm kusurları ve kalite kontrol
14 Teknik gezi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496654 Dökümle ilgili temel kavramları, döküm yöntemlerini ve döküm araç ve gereçlerini öğrenirler. Dökümde ortaya çıkabilecek problemleri tanımlar ve çözüm yollarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek