Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Providing detailed knowledge about the basic concepts of nanomaterials.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Engin BURGAZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nanomaterials, Deiter Vollath, 3rd edition. Wiley, 2008. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, Gabor L. Hornyak, Joydeep Dutta, H.F. Tibbals and Anil Rao, Wiley. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, Chris Binns, Wiley An introduction to Nanoscience and Nanotechnology, Alain Nouailhat, Wiley. Nanobilim ve Nanoteknoloji, Rahmi Köseoğlu, Fevzi Köksal Nanobilim ve Nanoteknoloji, Şakir Erkoç

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

The geometrical classification of nanomaterials, surfaces of nanomaterials, phase transitions of nanoparticles, the gas-phase synthesis of nanoparticles, magnetic properties of nanomaterials, optical properties of nanomaterials, electrical properties of nanomaterials, electrical properties of nanomaterials, mechanical properties of nanomaterials, characterization of nanomaterials

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 6 42
24 Seminer 1 3 3
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to Nanotechnology 1.pdf
2 History of nanotechnology and nanotechnology in nature 2.pdf
3 Nanosizes and their effects-1 2.pdf
4 Nanosizes and their effects-2 3.pdf
5 Fundamentals of nano effect 3.pdf
4.pdf
6 Properties of nanomaterials, 3.pdf
4.pdf
7 Nanomaterials fabrication methods-up down method 5.pdf
8 Nanomaterials fabrication methods- bottom up method 6.pdf
9 mid-term exam 7.pdf
10 Characterization of nano materials 8.pdf
11 Applications of nanotechnology 9.pdf
12 Nano medicine 10.pdf
13 Nanotechnology and space 11.pdf
14 Nanotechnology and energy 11.pdf
12.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508369 Teaches basic principles of nanomaterials
2 1508370 Give information about surface energy of nanomaterials and their classification.
3 1508371 The methods of synthesis of nanomaterials give information about magnetic, optical and electrical properties

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4
3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek